1 hr 43 min

قسمت 19 - اصالت گمشده - مازرات‪ی‬ 4charkh | چارچرخ

    • Automotive

ماجرای مازراتی، نیزه سه سر ایتالیایی که از دل پیست های اتومبیلرانی آغاز کرد و بیش از یکصد سال، در بالاترین رده، در حال تولید خودروست
حامی مالی این قسمت چارچرخ: گروه طحانی، خرید، فروش و کارشناسی خودروهای آفرود
پرسشنامه جهت حضور در اجرای زنده پادکست چارچرخ


روایت تصویری ماجرا در اینستاگرام چارچرخ


مطالب مرتبط با خودرو در توئیتر چارچرخ


حمایت مالی در حامی باش چارچرخ


منابع و موسیقی ها در تلگرام چارچرخ


 

ماجرای مازراتی، نیزه سه سر ایتالیایی که از دل پیست های اتومبیلرانی آغاز کرد و بیش از یکصد سال، در بالاترین رده، در حال تولید خودروست
حامی مالی این قسمت چارچرخ: گروه طحانی، خرید، فروش و کارشناسی خودروهای آفرود
پرسشنامه جهت حضور در اجرای زنده پادکست چارچرخ


روایت تصویری ماجرا در اینستاگرام چارچرخ


مطالب مرتبط با خودرو در توئیتر چارچرخ


حمایت مالی در حامی باش چارچرخ


منابع و موسیقی ها در تلگرام چارچرخ


 

1 hr 43 min