28 min

موفقیت و ارتقا شخصی(قسمت اول) پادکست سنتیدور

    • Education

Movafaghiat-Podcast@santidorدرسنتیدور برای این امده است که پادکستی متفاوت تر از هرچه که تا الان شنیده اید را بشنوید و هدفش فقط تاثیرگذاری و ایجاد جرقه است.پس فرصت تاثیر گذاری و شنیده شدن را به او بدهیددر اپیزود ها سعی شده است که تمام حرف ها کاربردی شده و با تمرین های اثبات شده در اختیار شنوندگان سنتیدور قرار گیرد و علاوه بر ان,اطلاعاتی که در اختیار قرار داده میشود حاصل مطالعات و تجربیاتی هستند که هزینه و زمان زیادی برای انها صرف شده که مجموع اینها میتواند دلیلی باشد تا سنتیدور برای انجام رسالتش که تاثیر گذاری است,به شما عزیزان ارایه شود,ارایه ای توام با افتخار و امید به شنیده شدن.

Movafaghiat-Podcast@santidorدرسنتیدور برای این امده است که پادکستی متفاوت تر از هرچه که تا الان شنیده اید را بشنوید و هدفش فقط تاثیرگذاری و ایجاد جرقه است.پس فرصت تاثیر گذاری و شنیده شدن را به او بدهیددر اپیزود ها سعی شده است که تمام حرف ها کاربردی شده و با تمرین های اثبات شده در اختیار شنوندگان سنتیدور قرار گیرد و علاوه بر ان,اطلاعاتی که در اختیار قرار داده میشود حاصل مطالعات و تجربیاتی هستند که هزینه و زمان زیادی برای انها صرف شده که مجموع اینها میتواند دلیلی باشد تا سنتیدور برای انجام رسالتش که تاثیر گذاری است,به شما عزیزان ارایه شود,ارایه ای توام با افتخار و امید به شنیده شدن.

28 min

Top Podcasts In Education