15 min

میز گرد جوان - قسمت۱۱ - کشش به زیبایی و زیبایی ظاهر‪ی‬ Mize Gerde Javan | میز گرد جوان

    • Society & Culture

یکی از مسایل مهم برای فردُ؛ زیبایی است که این زیبایی خود را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد. در این سن زیبایی ظاهری اهمیت زیادی برای یک جوان دارد. با ما باشید تا درباره این مسایل بشنوید

یکی از مسایل مهم برای فردُ؛ زیبایی است که این زیبایی خود را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد. در این سن زیبایی ظاهری اهمیت زیادی برای یک جوان دارد. با ما باشید تا درباره این مسایل بشنوید

15 min

Top Podcasts In Society & Culture