15 min

میز گرد جوان - قسمت۷ - مصرف‌‌گرای‪ی‬ Mize Gerde Javan | میز گرد جوان

    • Society & Culture

مصرف گرایی همواره بیماری است که بشر به آن مبتلاست و بشر را اسیر خود نموده است در این برنامه به این سوال پاسخ می‌دهیم که مصرف گرایی چیست و چرا یک جوان به آن تمایل دارد؟

مصرف گرایی همواره بیماری است که بشر به آن مبتلاست و بشر را اسیر خود نموده است در این برنامه به این سوال پاسخ می‌دهیم که مصرف گرایی چیست و چرا یک جوان به آن تمایل دارد؟

15 min

Top Podcasts In Society & Culture