2 min

نصك التان‪ي‬ كلمة راس

    • Relationships

شراكتنا اساسها الود واننا نكمل بعض .. ايدينا فيها ممدودة بالورود والحب هو الصوت الوحيد العاليمن بين الفواصل والحروف نطلع بي كلمة نبني بيها مجتمع قادر على انو يغير ويتغير للافضل

اعداد وتقديم: مصعب هاشم

شراكتنا اساسها الود واننا نكمل بعض .. ايدينا فيها ممدودة بالورود والحب هو الصوت الوحيد العاليمن بين الفواصل والحروف نطلع بي كلمة نبني بيها مجتمع قادر على انو يغير ويتغير للافضل

اعداد وتقديم: مصعب هاشم

2 min