8 min

نیم‌چاشت | قسمت اول | بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم Radio Shahrzad | Nim Chasht

    • Books

«بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» یکی از عاشقانه‌های فاخرِادبیات فارسیه. نادر ابراهیمی در این کتاب بیش از داستان‌گویی، هنرمندانه دست به نقاشی زده، با جملاتی لطیف و عمیق و  با مفاهیمی زیبا و تاثیرگذار. «نیم‌چاشتِ» این هفته،  اختصاص داره به نامه‌ی اول  از فصل "پنج نامه از ساحل چمخاله به ستاره آباد". در این «نیم‌چاشت» از BrianEno an Ending Ascent، آواز دیلمان از استاد بنان با غزل چنان در قید مهرت (غزل 375) از سعدی، و سارایوو از دنگ شو خواهید شنید.

«بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» یکی از عاشقانه‌های فاخرِادبیات فارسیه. نادر ابراهیمی در این کتاب بیش از داستان‌گویی، هنرمندانه دست به نقاشی زده، با جملاتی لطیف و عمیق و  با مفاهیمی زیبا و تاثیرگذار. «نیم‌چاشتِ» این هفته،  اختصاص داره به نامه‌ی اول  از فصل "پنج نامه از ساحل چمخاله به ستاره آباد". در این «نیم‌چاشت» از BrianEno an Ending Ascent، آواز دیلمان از استاد بنان با غزل چنان در قید مهرت (غزل 375) از سعدی، و سارایوو از دنگ شو خواهید شنید.

8 min

Top Podcasts In Books