6 episodes

ما در رادیو پادمیم با معلم‌ها و مشاور‌های با تجربه، راجع به دغدغه‌هایی والدين در مورد تحصیل فرزندانشان گفتگو میکنیم. به پادمیم گوش جان بسپارید و لذت ببرید.

پادمیم Pod_mim

  • Books

ما در رادیو پادمیم با معلم‌ها و مشاور‌های با تجربه، راجع به دغدغه‌هایی والدين در مورد تحصیل فرزندانشان گفتگو میکنیم. به پادمیم گوش جان بسپارید و لذت ببرید.

  اختیار دادن والدین به فرزندان و حد و حدود اختیارات آنها

  اختیار دادن والدین به فرزندان و حد و حدود اختیارات آنها

  اپیزود ششم به موضوع مهم و کلیدی در مورد اختیار دادن والدین به فرزندان پرداختیم.
  اختیار چیست؟

  _حدود آن برای فرزندان چیست؟

  _تاثیر والدین در اختیار قرار دادن فرزندان چه قدر است؟ این قسمت مربوط به اپیزود پنجم است.

  • 20 min
  نحوه‌ی واکنش والدین با نمرات فرزندان. تشویق یا تنبیه

  نحوه‌ی واکنش والدین با نمرات فرزندان. تشویق یا تنبیه

  🎙 پنجمین قسمت رادیو پادمیم

  👥 مصاحبه ویژه با مهندس یوسف قائمی - مشاور، معلم و مؤلف

  🔖 نحوه‌ی واکنش والدین با نمرات فرزندان
  تشویق یا تنبیه❓❓

  🔰 آیا وعده دادن به عنوان جایزه درست است؟

  🔰 آیا تنبیه در مقابل نمرات ضعیف صحیح است؟

  🔰 آیا تنبیه یک تشویق است؟

  🔰 بهترین راه حل برای یک تشویق چیست؟

  🔰 بی اعتنایی و بی ‌توجه‌ای به نمرات درست است؟ یعنی نه تشویق و نه تنبیه؟؟

  • 23 min
  استرس فرزند و تأثير آن بر رفتار و تحصیلشان

  استرس فرزند و تأثير آن بر رفتار و تحصیلشان

  👥 مصاحبه ویژه با سرکار خانم سپهی - مشاور، معلم و مؤلف 

  🔖 استرس فرزند و تاثیر آن بر رفتار و تحصیل 
   
  🔰 استرس چیه و به چه دلیل فرزندان دچار استرس درسی میشن؟ 

  🔰 استرس با وسواس درسی یکسان است؟
   
  🔰 استرس چه تأثیراتی بر رفتار و مسیر تحصیلی فرزندان میگذارد؟

  🔰 راه جلوگیری از استرس چیست؟ 

  🔰 نقش والدین در کنترل این استرس چیست؟

  • 22 min
  نحوه‌ی ارتباط مادر با فرزند ( قسمت اول)

  نحوه‌ی ارتباط مادر با فرزند ( قسمت اول)

  🎙 سومین قسمت رادیو پادمیم

  👥 مصاحبه ویژه با استاد امیر آقاجانی - مشاور، معلم و مؤلف

  🔖 نحوه‌ی ارتباط مادر با فرزند (بخش اول)

  🔰تأثیر این ارتباط بر رفتار دو طرف چه قدر است؟
  🔰حد و مرز این ارتباط چیست؟
  🔰تأثير این ارتباط بر تحصیل فرزند چه قدر است؟

  • 42 min
  انتخاب یک مدرسه مناسب برای فرزندان

  انتخاب یک مدرسه مناسب برای فرزندان

  🎙 اولین قسمت رادیو میم

  👥 مصاحبه ویژه با مهندس یوسف قائمی _ مشاور، معلم و مؤلف

  🔖 انتخاب یک مدرسه مناسب برای فرزندان

  • 15 min
  تأثیر همکلاسی بر رفتار و تحصیل فرزندان (۱)

  تأثیر همکلاسی بر رفتار و تحصیل فرزندان (۱)

  🎙 دومین قسمت رادیو میم

  👥 مصاحبه ویژه با استاد ابوالفضل فروغی_ مشاور، معلم و مؤلف

  🔖 تأثير همکلاسی بر رفتار و تحصیل فرزندان (1)

  • 43 min

Top Podcasts In Books