21 episodes

محمد مهرگان هستم و در سایکوپاد به تحلیل روزمرگی ها و بدیهیات زندگی از دیدگاه روانشناسی شناختی به زبان خودمانی می پردازم

پادکست روانشناسی سایکوپا‪د‬ mohammad mehregan

  • Education

محمد مهرگان هستم و در سایکوپاد به تحلیل روزمرگی ها و بدیهیات زندگی از دیدگاه روانشناسی شناختی به زبان خودمانی می پردازم

  مواد تشکیل دهنده انگیزش

  مواد تشکیل دهنده انگیزش

  عوامل محیطی یا اجتماعی، عوامل شناختی یا دنیای روانشناختی ما و عوامل زیست شناسی یا ژنتیک باعث ایجاد رفتار در ما می شود.  در این اپیزود درباره عوامل مختلفی که باعث شکل گیری رفتار می شوند می شنوید

  • 24 min
  رفتار و علل آن

  رفتار و علل آن

  درباره رفتارهای گرایشی و رفتارهای اجتنابی می شنوید

  • 32 min
  اهداف دور، اهداف نزدیک

  اهداف دور، اهداف نزدیک

  در باب خود تنظیمی و خود تردیدی از دیدگاه رویکردهای انگیزش

  • 30 min
  من خوب هستم، شما چطورید؟

  من خوب هستم، شما چطورید؟

  دقایقی از کلاس تحلیل رفتار متقابل

  • 32 min
  احترام به خود، حرمت نفس

  احترام به خود، حرمت نفس

  درباره نگرش وجودی به خودتان و جهان هستی

  • 45 min
  پرخاش، ضامن بقاء انسان

  پرخاش، ضامن بقاء انسان

  جوهر تکانشگری، عمل کردن بدون اطلاعات کافی است

  • 38 min

Top Podcasts In Education