3 hr 26 min

پادکست فوتبال ۳۶۰ || قهرمان‌های داستان خیال‪ی‬ پادکست فوتبال ۳۶۰ || Football360

    • Football

قسمت هشتادوچهارمجرزنی با جملات و عبارت‌های تکراری؛ قهرمان‌های داستان خیالیباخت مورایس به مدیریت ساکت؛ سقوط بعد از بلندپروازیبهترین‌های لیگ در قرق خارجی‌ها؛ فواید واردات باکیفیتعنایتی در نقش بازنده بزرگ فصل؛ جبران ناکامی با ناکامی بزرگ‌تر!

قسمت هشتادوچهارمجرزنی با جملات و عبارت‌های تکراری؛ قهرمان‌های داستان خیالیباخت مورایس به مدیریت ساکت؛ سقوط بعد از بلندپروازیبهترین‌های لیگ در قرق خارجی‌ها؛ فواید واردات باکیفیتعنایتی در نقش بازنده بزرگ فصل؛ جبران ناکامی با ناکامی بزرگ‌تر!

3 hr 26 min