7 episodes

پادکست می در موضوع حکمت زندگی به روایت حسام ایپکچی است.
اپیزودهای می، کوتاه و جرعه‌جرعه است و در فصل اول (خُم نخست) به کتاب «در باب حکمت زندگی» نوشته آرتور شوپنهاور پرداخته خواهد شد.

منابع اصلی و فرعی استفاده‌شده در این اپیزود را می‌توانید در این نشانی ملاحظه کنید:
https://mey.ir/sources
همچنین برای دسترسی به متن اپیزودها یا اطلاعات تکمیلی و درج سوالات و پیشنهادها در سایت می میزبان شما هستیم:
https://mey.ir

پادکست می ـ خوانش حکمت زندگی شوپنهاور | Me‪y‬ Hesam Ipakchi

  • Books
  • 5.0 • 5 Ratings

پادکست می در موضوع حکمت زندگی به روایت حسام ایپکچی است.
اپیزودهای می، کوتاه و جرعه‌جرعه است و در فصل اول (خُم نخست) به کتاب «در باب حکمت زندگی» نوشته آرتور شوپنهاور پرداخته خواهد شد.

منابع اصلی و فرعی استفاده‌شده در این اپیزود را می‌توانید در این نشانی ملاحظه کنید:
https://mey.ir/sources
همچنین برای دسترسی به متن اپیزودها یا اطلاعات تکمیلی و درج سوالات و پیشنهادها در سایت می میزبان شما هستیم:
https://mey.ir

  جرعه 7 ● من همان تجربه‌ام

  جرعه 7 ● من همان تجربه‌ام

  جرعه هفتم : من همان تجربه‌ام  در جرعه هفتم، بحث پیرامون سطر نخست کتاب رو به اتمام می‌بریم. سطر موضوع صحبت:

  In these pages I shall speak of The Wisdom of Life in the common meaning of the term

  از ترجمه انگلیسی جستار آرتور شوپنهاور بود و تأکید ویژه شد بر معنای Wisdom این کلمه در لغتنامه کمبریج این‌گونه ترجمه شده:

  the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgments

  و تا اینجا چند جرعه در خصوص نسبت تجربه (experience) با حکمت (Wisdom) صحبت شد

  .

  نشانی اختصاصی جرعه هفتم در وب‌سایت می برای شنیدن اپیزود و خواندن متن و نقد و نظرات شما:

  https://mey.ir/%d8%ac%d8%b1%d8%b9%d9%87-7-%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/

  .

  ● تقدیم از: حسام ایپکچی

  ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

  • تاریخ انتشار: 20 فروردین 1400  این اپیزود را در شنوتو | کست‌باکس | انکر بشنوید

  • 14 min
  جرعه 6 ● رواداری و امر ناروا

  جرعه 6 ● رواداری و امر ناروا

  در ادامه بحث حکمت زندگی و پیرو تأکید بر «تجربه» به اینجا رسیدیم که تنوع تجربیات به تنوع ادراک منتهی خواهد شد و ما برای آگاهی از نظراتِ هم محتاج به گفتگو هستیم. حال پرسش این است که در جامعه‌ای با انبوه ادراک‌های متفاوت، چگونه باید زیست؟

  .

  ● تقدیم از: حسام ایپکچی

  ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

  • تاریخ انتشار: 13 فروردین 1400

  • 10 min
  جرعه 5 ● اضطرار به گفتگو

  جرعه 5 ● اضطرار به گفتگو

  جرعه پنجم : اضطرار به گفتگو

  کمی توضیح دادم که چرا فاصله میان اپیزود چهارم و پنجم طولانی شد و با طرح مسئله، وارد موضوعی شدم که در ادامه بحث جرعه چهارم قابل توجه به نظر می‌رسید. در پایان این جرعه می‌توان به یک تجویز عملی رسید و این همان چیزی است که ما از حکمت انتظار داریم.

  .

  ● تقدیم از: حسام ایپکچی

  ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

  • تاریخ انتشار: 9 فروردین 1400

  • 10 min
  جرعه 4 ● نسبت کلمه و تجربه

  جرعه 4 ● نسبت کلمه و تجربه

  جرعه چهارم : نسبت کلمه و تجربه

  در ادامه جمله اول جستار، در این جرعه بحثی درباره تجربه آغاز شد.

  جرعه چهارم نیازمند تمرکز و دقت است، شاید نیازمند کاغذ و خودکار یا حتی شنیدن بیش از یک بار باشیم و البته برای روشن‌تر شدن بحث، مثال‌هایی در جرعه پنجم بر سر سفره خواهد آمد.

  .

  کتاب معرفی‌شده در این جرعه، منبع «فرعی» است و جزئیات آن در صفحه کتابنامه سایت درج خواهد شد

  https://mey.ir

  ● تقدیم از: حسام ایپکچی

  ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

  • تاریخ انتشار: 7 فروردین 1400

  • 12 min
  جرعه 3 ● درباره حکمت

  جرعه 3 ● درباره حکمت

  جرعه سوم : تأمل در کلمه Wisdom

  در این جرعه، سطر اول جستار به قلم شوپنهاور از دو متن فارسی و انگلیسی مورد خوانش و تأمل قرار گرفته است.

  .

  در وب‌سایت مِی به نشانی:

  https://mey.ir

  توضیحات تکمیلی پادکست قابل ملاحظه است. در عنوان «کتابنامه» کتاب‌هایی که به عنوان منابع اصلی و تکمیلی پادکست می استفاده شده با جزئیات معرفی شده‌اند.

  ● تقدیم از: حسام ایپکچی

  ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

  • تاریخ انتشار: 4 فروردین 1400

  • 10 min
  جرعه 2 ● برخاک

  جرعه 2 ● برخاک

  در این جرعه واژه «برخاک» در معنای اختصاصی تعریف خواهد شد؛ معنایی که آن را نه فقط در پادکستِ می بلکه چه‌بسا در زندگی و اندیشه جاری‌مان نیز نیاز داشته باشیم.

  .

  در وب‌سایت مِی به نشانی:

  https://mey.ir

  توضیحات تکمیلی پادکست قابل ملاحظه است. در عنوان «کتابنامه» کتاب‌هایی که به عنوان منابع اصلی و تکمیلی پادکست می استفاده شده با جزئیات معرفی شده‌اند.  ● تقدیم از: حسام ایپکچی

  ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

  • تاریخ انتشار: 1 فروردین 1400

  • 10 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Books