28 min

پادکست چهل و سوم: عش‪ق‬ Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز

    • Self-Improvement

در این پادکست خواهید شنید:


وقتی عاشق می‌شویم چه اتفاقی در مغز ما می‌افتد؟
عاشق چه کسانی می‌شویم؟ 
ویژگی‌های عشق ماندگار چیست؟


 


پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.


حمایت از منیاز


moniazpodcast.com/donate


https://moniazpodcast.com

در این پادکست خواهید شنید:


وقتی عاشق می‌شویم چه اتفاقی در مغز ما می‌افتد؟
عاشق چه کسانی می‌شویم؟ 
ویژگی‌های عشق ماندگار چیست؟


 


پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.


حمایت از منیاز


moniazpodcast.com/donate


https://moniazpodcast.com

28 min