29 min

پادکست چهل و ششم: نوع‌دوستی‪⁩‬ Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز

    • Self-Improvement

در این پادکست خواهید شنید:


فرق انسان‌های نوع دوست و جامعه ستیز از نظر مغزی چیست؟ 
چطور نوع دوستی رو در خودمون تقویت کنیم؟


اسپانسر: قهوه بُن‌مانو


https://bonmano.com


 


پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.


حمایت از منیاز


moniazpodcast.com/donate


https://moniazpodcast.com

در این پادکست خواهید شنید:


فرق انسان‌های نوع دوست و جامعه ستیز از نظر مغزی چیست؟ 
چطور نوع دوستی رو در خودمون تقویت کنیم؟


اسپانسر: قهوه بُن‌مانو


https://bonmano.com


 


پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.


حمایت از منیاز


moniazpodcast.com/donate


https://moniazpodcast.com

29 min