27 min

پادکست چهل و پنجم: طراحی زندگ‪ی‬ Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز

    • Self-Improvement

در این پادکست خواهید شنید:


چگونه بر مبنای تفکر دیزاینر ها می‌توانیم زندگی خودمون رو طراحی کنیم؟


اسپانسر: قهوه بُن‌مانو


https://bonmano.com


 


پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.


حمایت از منیاز


moniazpodcast.com/donate


https://moniazpodcast.com

در این پادکست خواهید شنید:


چگونه بر مبنای تفکر دیزاینر ها می‌توانیم زندگی خودمون رو طراحی کنیم؟


اسپانسر: قهوه بُن‌مانو


https://bonmano.com


 


پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.


حمایت از منیاز


moniazpodcast.com/donate


https://moniazpodcast.com

27 min