8 episodes

درسگفتارهای فلسفی به زبان ساده و امروزی- در فصل اول در هر قسمت نقل قول کوتاهی از یک فیلسوف را درباره «خود» به زبان ساده با مثال‌های عینی توضیح می‌دهم.

پراکسیس-درسگفتارهای فلسفی-مقدمه فصل او‪ل‬ Majid Heidari

  • Society & Culture
  • 5.0 • 5 Ratings

درسگفتارهای فلسفی به زبان ساده و امروزی- در فصل اول در هر قسمت نقل قول کوتاهی از یک فیلسوف را درباره «خود» به زبان ساده با مثال‌های عینی توضیح می‌دهم.

  پراکسیس-ارسطو-خود

  پراکسیس-ارسطو-خود

  روح همان عنصر مشترک بین انسان و هر موجود زنده است که تغذیه می‌کند و به زندگی ادامه می‌دهد. روح و جسم آدمی طوری وحدت دارند که پس از مرگ امکان ندارد هیچ کدام باقی بماند. مهمترین مفهوم در فلسفه ارسطو معنای «فرم» یا «صورت» است که در تعریف نفس نیز مورد نیاز است. همه این مباحث فلسفی به همراه قطعه موسیقی از ویوالدی.

  • 46 min
  پراکسیس-ریچارد-رورتی-خود

  پراکسیس-ریچارد-رورتی-خود

  آیا بین ذهن و بدن جدایی وجود دارد؟ آیا واقعا ما احساس درد می‌کنیم؟ حقیقت درونی و ثابت از کجا آمده است؟ در ششمین درسگفتار فلسفی پراکسیس به توضیح نقل قولی کوتاهی از ریچارد روردی از کتاب فلسفه آینه طبیعت خواهم پرداخت، به همراه موسیقی از بتهون.

  • 50 min
  پراکسیس-جروم-برونر-خود

  پراکسیس-جروم-برونر-خود

  تفکر روایی چیست و چه تفاوتی با تفکر منطقی دارد؟ کنش ذهنی روایی و کنش ذهنی منطقی هر کدام به چه نوع حقیقتی دست می‌یابند؟ در قسمت پنجم از مجموعه درسگفتار فلسفی پراکسیس، دو نوع کنش ذهنی بر أساس کتاب {اذهان واقعی، جهان‌های ممکن} نوشته جروم برونر را توضیح می‌دهم. به همراه موسیقی از ویوالدی

  • 30 min
  پراکسیس-پل-ریکور-خود

  پراکسیس-پل-ریکور-خود

  هویت روایی چیست و چه نسبتی با «دیگری» دارد. در این قسمت از خود به معنای «موجود اندیشینده» عبور می‌کنیم، و با نقل قولی از پل ریکور فیلسوف فرانسوی با بخش جدید از «خود» آشنا می‌شویم که حالت روایی و داستانی دارد. و به موسیقی از سباستین باخ گوش می‌کنیم.

  • 18 min
  پراکسیس-جان لاک-خود

  پراکسیس-جان لاک-خود

  در قسمت سوم درسگفتار پراکسیس به توضیح نقل قول کوتاهی از جان لاک فیلسوف انگلیسی درباره خود می‌پردازیم «وقتی به درون خود می‌نگرم صورت‌های ذهنی می‌بینم که حاصل تجارب من هستند». در این قسمت به توضیح امور ذهنی پیشینی در مقابل 

   اموری که از تجربه به دست می آیند خواهیم پرداخت، به همراه موسیقی از سباستین باخ. 

  • 15 min
  پراکسیس-ایمانوئل کانت-خود

  پراکسیس-ایمانوئل کانت-خود

  «من هیچ شناختی از خود چنانکه هستم ندارم، بلکه صرفا از این آگاهم که چگونه به خود نمودار می‌شوم» 

  در اپیزود دوم، نقل قولی از کانت را به همراه قطعه موسیقی از باخ خواهید شنید و سپس من توضیح می‌دهم که شناخت از نظر کانت چیست و چه تفاوتی بین ادراک نفسانی و حس درونی وجود دارد.

  • 14 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

iHeartPodcasts
This American Life
Glennon Doyle & Cadence13
Dear Media
New York Times Opinion
PodcastOne