35 min

پرونده دوم - قسمت ۸ - سربازان پل آهنی رود ار‪س‬ پرچم سفید

    • News

روایت این قسمت ما از شمال غربی ایران در نقطه صفر مرزی شروع میشه. جایی به اسم جلفا. داستان رو سه مرزبان روستایی رقم زدند. وقتی که نیروهای ارتش سرخ به خودشون اجازه تجاوز به خاک ایران رو دادند و ارتش ایران خودش رو از پیش باخته میدونست و اسلحه‌ها رو زمین گذاشت و تسلیم شد. اما این سه مرزبان تسلیم نشدند. اونها اسلحه رو زمین نذاشتن و تا اخرین گلوله که داشتند، محل وظیفه رو ترک نکردند.
داستان سه مرزبان که روی رودخونه ارس تا پای مرگ مقاومت کردند و به شهادت رسیدند. داستان جنگ جهانی دوم در ایران رو از اینجا شروع میکنیم. داستان سربازان پل آهنی رود ارس.
اسپانسر این قسمت: زیتل ارائه کننده اینترنت نامحدود و با کیفیت
تیم پرچم سفید
متن این قسمت: مریم فتاح و کیمیا قنبری
تدوین: مریم فتاح
روایت: احسان طریقت
حمایت مالی از پادکست پرچم سفید
سایت پرچم سفید
اینستاگرام پرچم سفید

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

روایت این قسمت ما از شمال غربی ایران در نقطه صفر مرزی شروع میشه. جایی به اسم جلفا. داستان رو سه مرزبان روستایی رقم زدند. وقتی که نیروهای ارتش سرخ به خودشون اجازه تجاوز به خاک ایران رو دادند و ارتش ایران خودش رو از پیش باخته میدونست و اسلحه‌ها رو زمین گذاشت و تسلیم شد. اما این سه مرزبان تسلیم نشدند. اونها اسلحه رو زمین نذاشتن و تا اخرین گلوله که داشتند، محل وظیفه رو ترک نکردند.
داستان سه مرزبان که روی رودخونه ارس تا پای مرگ مقاومت کردند و به شهادت رسیدند. داستان جنگ جهانی دوم در ایران رو از اینجا شروع میکنیم. داستان سربازان پل آهنی رود ارس.
اسپانسر این قسمت: زیتل ارائه کننده اینترنت نامحدود و با کیفیت
تیم پرچم سفید
متن این قسمت: مریم فتاح و کیمیا قنبری
تدوین: مریم فتاح
روایت: احسان طریقت
حمایت مالی از پادکست پرچم سفید
سایت پرچم سفید
اینستاگرام پرچم سفید

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

35 min

Top Podcasts In News

The New York Times
NPR
Crooked Media
The Daily Wire
Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
WarRoom.org