44 min

چهل‌و‌نهم | ما و عصر مدر‪ن‬ Logos

    • Philosophy

ما شهروندان عصر مدرن هستیم و در کنار برخورداری از موهبات این عصر، با بحران‌هایی جدی و استخوان‌سوز مواجه شده‌ایم. اگر قرار باشد از منظری فلسفی با این موضوع مواجه شویم، چه مسیری پیش روی‌مان خواهد بود؟ 
 
حمایت ریالی از پادکست لوگوس
حمایت ارزی از پادکست لوگوس از طریق پی‌پال به ایمیل زیر:logos.podcast1@gmail.com
کانال تلگرام پادکست لوگوس
توییتر پادکست لوگوس
 اینستاگرام پادکست لوگوس
 
موسیقی متن: بریده‌هایی از موومان چهارم سمفونی نهم آنتونین دورژاک

ما شهروندان عصر مدرن هستیم و در کنار برخورداری از موهبات این عصر، با بحران‌هایی جدی و استخوان‌سوز مواجه شده‌ایم. اگر قرار باشد از منظری فلسفی با این موضوع مواجه شویم، چه مسیری پیش روی‌مان خواهد بود؟ 
 
حمایت ریالی از پادکست لوگوس
حمایت ارزی از پادکست لوگوس از طریق پی‌پال به ایمیل زیر:logos.podcast1@gmail.com
کانال تلگرام پادکست لوگوس
توییتر پادکست لوگوس
 اینستاگرام پادکست لوگوس
 
موسیقی متن: بریده‌هایی از موومان چهارم سمفونی نهم آنتونین دورژاک

44 min