278 episodes

رسانه ای برای شنیدن کتاب

در هر قسمت از پادکست « کتابشنو » ، شما میتوانید بخش هایی منتخب ، از آثاری برگزیده را ، به صورت کتاب صوتی بشنوید. من در این پادکست سعی دارم تا به معرفی آثار فاخر و میراث اصیل انسانی در سرتاسر جهان ، و همچنین ریشه های عمیق فرهنگی سرزمینمان ایران ،بپردازم.
ارادتمند ؛ پیمان رشادی
صفحه کتابشنو در ویرگول : https://virgool.io/@peymanreshadi
ایمیل :peymanreshadi@gmail.com

کتابشن‪و‬ پیمان رشادی

  • Arts
  • 3.0 • 2 Ratings

رسانه ای برای شنیدن کتاب

در هر قسمت از پادکست « کتابشنو » ، شما میتوانید بخش هایی منتخب ، از آثاری برگزیده را ، به صورت کتاب صوتی بشنوید. من در این پادکست سعی دارم تا به معرفی آثار فاخر و میراث اصیل انسانی در سرتاسر جهان ، و همچنین ریشه های عمیق فرهنگی سرزمینمان ایران ،بپردازم.
ارادتمند ؛ پیمان رشادی
صفحه کتابشنو در ویرگول : https://virgool.io/@peymanreshadi
ایمیل :peymanreshadi@gmail.com

  خاک آمریکا 6

  خاک آمریکا 6

  خاک آمریکا ، « خوشه های خشم » زمانه ی ماست ؛ دان وینسلو
  کتاب خاک امریکا، یا به عنوانی دیگر خاک تاول‌ زده، روایت زندگی خانواده‌ای است که ورود یک فرد جدید، رنگ جدیدی به زندگی‌شان داد.
  رمان خاک امریکا، یک داستان خانوادگی ولی پر از هیجان است که زندگی روی دیگرش را به صورت ناگهانی با قتل مرد خانواده به آن‌ها نشان می‌دهد. لیدیا که یک کتاب‌فروشی قدیمی دارد به همراه پسر و همسر روزنامه‌نگارش ناخواسته درگیر کارتل‌های مواد مخدر می‌شوند و به بعد از مرگ همسرش مجبور به فرار به خاک یکی از ایلات امریکا می‌شود. این یک سفر پر خطر و پر ریسک، برای لیدیا و پسر هشت ساله‌اش خواهد بود که به اجبار باید راهی این مسیر شوند. مسیری که انتها و مقصدی ممکن است نداشته باشد. لیدیا از مرگ فرار کرده است اما هیچ تضمینی برای زنده ماندن هم وجود ندارد.
  کتاب رمان خاک امریکا در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و توانست خیلی سریع رتبه‌ی اول بهترین فروش نیویورک تایمز را از آن خود کند. روایت باور پذیر این رمان، نظر بسیار از خواننده‌گان و حتی نویسندگان مطرح دنیا را به خود جلب کرد. نویسنده، با ظرافت و نهایت هنرمندی، ارتباطی تنگاتنگ بین داستان و خواننده ایجاد می‌کند به گونه‌ای خواننده تا پایان داستان این خانواده را دنبال و حس همدردی را در خود روشن نگه می‌دارد.

  • 12 min
  خاک آمریکا 4

  خاک آمریکا 4

  خاک آمریکا ، « خوشه های خشم » زمانه ی ماست ؛ دان وینسلو
  کتاب خاک امریکا، یا به عنوانی دیگر خاک تاول‌ زده، روایت زندگی خانواده‌ای است که ورود یک فرد جدید، رنگ جدیدی به زندگی‌شان داد.
  رمان خاک امریکا، یک داستان خانوادگی ولی پر از هیجان است که زندگی روی دیگرش را به صورت ناگهانی با قتل مرد خانواده به آن‌ها نشان می‌دهد. لیدیا که یک کتاب‌فروشی قدیمی دارد به همراه پسر و همسر روزنامه‌نگارش ناخواسته درگیر کارتل‌های مواد مخدر می‌شوند و به بعد از مرگ همسرش مجبور به فرار به خاک یکی از ایلات امریکا می‌شود. این یک سفر پر خطر و پر ریسک، برای لیدیا و پسر هشت ساله‌اش خواهد بود که به اجبار باید راهی این مسیر شوند. مسیری که انتها و مقصدی ممکن است نداشته باشد. لیدیا از مرگ فرار کرده است اما هیچ تضمینی برای زنده ماندن هم وجود ندارد.
  کتاب رمان خاک امریکا در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و توانست خیلی سریع رتبه‌ی اول بهترین فروش نیویورک تایمز را از آن خود کند. روایت باور پذیر این رمان، نظر بسیار از خواننده‌گان و حتی نویسندگان مطرح دنیا را به خود جلب کرد. نویسنده، با ظرافت و نهایت هنرمندی، ارتباطی تنگاتنگ بین داستان و خواننده ایجاد می‌کند به گونه‌ای خواننده تا پایان داستان این خانواده را دنبال و حس همدردی را در خود روشن نگه می‌دارد.

  • 22 min
  خاک آمریکا ۱

  خاک آمریکا ۱

  خاک آمریکا ، « خوشه های خشم » زمانه ی ماست ؛ دان وینسلو
  کتاب خاک امریکا، یا به عنوانی دیگر خاک تاول‌ زده، روایت زندگی خانواده‌ای است که ورود یک فرد جدید، رنگ جدیدی به زندگی‌شان داد.
  رمان خاک امریکا، یک داستان خانوادگی ولی پر از هیجان است که زندگی روی دیگرش را به صورت ناگهانی با قتل مرد خانواده به آن‌ها نشان می‌دهد. لیدیا که یک کتاب‌فروشی قدیمی دارد به همراه پسر و همسر روزنامه‌نگارش ناخواسته درگیر کارتل‌های مواد مخدر می‌شوند و به بعد از مرگ همسرش مجبور به فرار به خاک یکی از ایلات امریکا می‌شود. این یک سفر پر خطر و پر ریسک، برای لیدیا و پسر هشت ساله‌اش خواهد بود که به اجبار باید راهی این مسیر شوند. مسیری که انتها و مقصدی ممکن است نداشته باشد. لیدیا از مرگ فرار کرده است اما هیچ تضمینی برای زنده ماندن هم وجود ندارد.
  کتاب رمان خاک امریکا در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و توانست خیلی سریع رتبه‌ی اول بهترین فروش نیویورک تایمز را از آن خود کند. روایت باور پذیر این رمان، نظر بسیار از خواننده‌گان و حتی نویسندگان مطرح دنیا را به خود جلب کرد. نویسنده، با ظرافت و نهایت هنرمندی، ارتباطی تنگاتنگ بین داستان و خواننده ایجاد می‌کند به گونه‌ای خواننده تا پایان داستان این خانواده را دنبال و حس همدردی را در خود روشن نگه می‌دارد.

  • 22 min
  خاک آمریکا 7

  خاک آمریکا 7

  خاک آمریکا ، « خوشه های خشم » زمانه ی ماست ؛ دان وینسلو
  کتاب خاک امریکا، یا به عنوانی دیگر خاک تاول‌ زده، روایت زندگی خانواده‌ای است که ورود یک فرد جدید، رنگ جدیدی به زندگی‌شان داد.
  رمان خاک امریکا، یک داستان خانوادگی ولی پر از هیجان است که زندگی روی دیگرش را به صورت ناگهانی با قتل مرد خانواده به آن‌ها نشان می‌دهد. لیدیا که یک کتاب‌فروشی قدیمی دارد به همراه پسر و همسر روزنامه‌نگارش ناخواسته درگیر کارتل‌های مواد مخدر می‌شوند و به بعد از مرگ همسرش مجبور به فرار به خاک یکی از ایلات امریکا می‌شود. این یک سفر پر خطر و پر ریسک، برای لیدیا و پسر هشت ساله‌اش خواهد بود که به اجبار باید راهی این مسیر شوند. مسیری که انتها و مقصدی ممکن است نداشته باشد. لیدیا از مرگ فرار کرده است اما هیچ تضمینی برای زنده ماندن هم وجود ندارد.
  کتاب رمان خاک امریکا در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و توانست خیلی سریع رتبه‌ی اول بهترین فروش نیویورک تایمز را از آن خود کند. روایت باور پذیر این رمان، نظر بسیار از خواننده‌گان و حتی نویسندگان مطرح دنیا را به خود جلب کرد. نویسنده، با ظرافت و نهایت هنرمندی، ارتباطی تنگاتنگ بین داستان و خواننده ایجاد می‌کند به گونه‌ای خواننده تا پایان داستان این خانواده را دنبال و حس همدردی را در خود روشن نگه می‌دارد.

  • 40 min
  خاک آمریکا 5

  خاک آمریکا 5

  خاک آمریکا ، « خوشه های خشم » زمانه ی ماست ؛ دان وینسلو
  کتاب خاک امریکا، یا به عنوانی دیگر خاک تاول‌ زده، روایت زندگی خانواده‌ای است که ورود یک فرد جدید، رنگ جدیدی به زندگی‌شان داد.
  رمان خاک امریکا، یک داستان خانوادگی ولی پر از هیجان است که زندگی روی دیگرش را به صورت ناگهانی با قتل مرد خانواده به آن‌ها نشان می‌دهد. لیدیا که یک کتاب‌فروشی قدیمی دارد به همراه پسر و همسر روزنامه‌نگارش ناخواسته درگیر کارتل‌های مواد مخدر می‌شوند و به بعد از مرگ همسرش مجبور به فرار به خاک یکی از ایلات امریکا می‌شود. این یک سفر پر خطر و پر ریسک، برای لیدیا و پسر هشت ساله‌اش خواهد بود که به اجبار باید راهی این مسیر شوند. مسیری که انتها و مقصدی ممکن است نداشته باشد. لیدیا از مرگ فرار کرده است اما هیچ تضمینی برای زنده ماندن هم وجود ندارد.
  کتاب رمان خاک امریکا در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و توانست خیلی سریع رتبه‌ی اول بهترین فروش نیویورک تایمز را از آن خود کند. روایت باور پذیر این رمان، نظر بسیار از خواننده‌گان و حتی نویسندگان مطرح دنیا را به خود جلب کرد. نویسنده، با ظرافت و نهایت هنرمندی، ارتباطی تنگاتنگ بین داستان و خواننده ایجاد می‌کند به گونه‌ای خواننده تا پایان داستان این خانواده را دنبال و حس همدردی را در خود روشن نگه می‌دارد.

  • 22 min
  خاک آمریکا 2-3

  خاک آمریکا 2-3

  خاک آمریکا ، « خوشه های خشم » زمانه ی ماست ؛ دان وینسلو
  کتاب خاک امریکا، یا به عنوانی دیگر خاک تاول‌ زده، روایت زندگی خانواده‌ای است که ورود یک فرد جدید، رنگ جدیدی به زندگی‌شان داد.
  رمان خاک امریکا، یک داستان خانوادگی ولی پر از هیجان است که زندگی روی دیگرش را به صورت ناگهانی با قتل مرد خانواده به آن‌ها نشان می‌دهد. لیدیا که یک کتاب‌فروشی قدیمی دارد به همراه پسر و همسر روزنامه‌نگارش ناخواسته درگیر کارتل‌های مواد مخدر می‌شوند و به بعد از مرگ همسرش مجبور به فرار به خاک یکی از ایلات امریکا می‌شود. این یک سفر پر خطر و پر ریسک، برای لیدیا و پسر هشت ساله‌اش خواهد بود که به اجبار باید راهی این مسیر شوند. مسیری که انتها و مقصدی ممکن است نداشته باشد. لیدیا از مرگ فرار کرده است اما هیچ تضمینی برای زنده ماندن هم وجود ندارد.
  کتاب رمان خاک امریکا در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و توانست خیلی سریع رتبه‌ی اول بهترین فروش نیویورک تایمز را از آن خود کند. روایت باور پذیر این رمان، نظر بسیار از خواننده‌گان و حتی نویسندگان مطرح دنیا را به خود جلب کرد. نویسنده، با ظرافت و نهایت هنرمندی، ارتباطی تنگاتنگ بین داستان و خواننده ایجاد می‌کند به گونه‌ای خواننده تا پایان داستان این خانواده را دنبال و حس همدردی را در خود روشن نگه می‌دارد.

  • 23 min

Customer Reviews

3.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Arts

You Might Also Like