12 min

گفتگو با بابک امینی؛ آهنگساز به همراه بررسی آثا‪ر‬ پادکست ایندیپندنت فارسی

    • Politics

این دومین پادکست «کِلکِ خیال» از مجموعه پادکست‌های ایندیپندنت فارسی است. در کلک خیال به موضوعات مختلف هنری می‌پردازیم: از سینما تا سایر هنرهای نمایشی، از موسیقی تا حرکات موزون، از نقاشی تا هنرهای تجسمی... خلاصه هر چه در حیطه‌ی هنر می‌گنجد در چنته و کشکول ما نیز جا دارد.

این دومین پادکست «کِلکِ خیال» از مجموعه پادکست‌های ایندیپندنت فارسی است. در کلک خیال به موضوعات مختلف هنری می‌پردازیم: از سینما تا سایر هنرهای نمایشی، از موسیقی تا حرکات موزون، از نقاشی تا هنرهای تجسمی... خلاصه هر چه در حیطه‌ی هنر می‌گنجد در چنته و کشکول ما نیز جا دارد.

12 min