33 min

۶۰-۲: مختصری درباره‌ی بخش "کنترل" در قرادادهای سرمایه‌گذار‪ی‬ پادکست ۱۰ صبح

    • Business

دو قسمت قبل درباره‌ی اهمیت بخش‌های کنترل در مذاکرات و قراردادهای سرمایه‌گذاری صحبت کردیم. در این قسمت مقداری مفصل‌تر (و البته باز هم خلاصه نسبت به کل مبحث!) بخشی از بندهای کنترلی مرسوم در قراردادها را بررسی کرده‌ایم
مباحثی مانند ترکیب اعضای هیأت مدیره، حق تقدم در خرید سهام، وضعیت مالکیت معنوی و حق وتو در هیأت‌مدیره و مجمع عمومی، تنها تعدادی از مباحث کنترلی هستند که در این قسمت درباره‌ی آنها بحث شده است
این پادکست را با یادآوری این نکته‌ی اساسی گوش کنید که در ارتباط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، همه چیز بر مبنای اعتماد است!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

دو قسمت قبل درباره‌ی اهمیت بخش‌های کنترل در مذاکرات و قراردادهای سرمایه‌گذاری صحبت کردیم. در این قسمت مقداری مفصل‌تر (و البته باز هم خلاصه نسبت به کل مبحث!) بخشی از بندهای کنترلی مرسوم در قراردادها را بررسی کرده‌ایم
مباحثی مانند ترکیب اعضای هیأت مدیره، حق تقدم در خرید سهام، وضعیت مالکیت معنوی و حق وتو در هیأت‌مدیره و مجمع عمومی، تنها تعدادی از مباحث کنترلی هستند که در این قسمت درباره‌ی آنها بحث شده است
این پادکست را با یادآوری این نکته‌ی اساسی گوش کنید که در ارتباط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، همه چیز بر مبنای اعتماد است!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

33 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
NPR
Money News Network
Dan Fleyshman
Sean Castrina
Marketplace