2 min

बुद्‪ध‬ साहित्य

    • Books

बुद्ध,
म बिह्वल भएको छु
म आहत बनेको छु
आजीत छु सबै देखेर
यस मानेमा कि,
तिम्रा उपदेशले कुँदिएका शिलाहरू
ताम्रपत्र र भोजपत्रहरू

बुद्ध,
म बिह्वल भएको छु
म आहत बनेको छु
आजीत छु सबै देखेर
यस मानेमा कि,
तिम्रा उपदेशले कुँदिएका शिलाहरू
ताम्रपत्र र भोजपत्रहरू

2 min