1 episode

#ซึมเศร้า9ปี บอกเล่าประสบการณ์ การดูแลตัวเอง การรักษา และความเข้าใจของโรคนี้เบื้องต้น จากผู้ป่วย ที่ผ่านการรักษาแทบจะทุกรูปแบบมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี

ซึมเศร้า 9 ปี : 9-year Depression รุจิษยา บุญอินทร์

    • Health & Fitness

#ซึมเศร้า9ปี บอกเล่าประสบการณ์ การดูแลตัวเอง การรักษา และความเข้าใจของโรคนี้เบื้องต้น จากผู้ป่วย ที่ผ่านการรักษาแทบจะทุกรูปแบบมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี

    ดูแลจิตใจตัวเองจากโรคซึมเศร้า ด้วย ไพ่ Oracle : The Sacred Self-Care

    ดูแลจิตใจตัวเองจากโรคซึมเศร้า ด้วย ไพ่ Oracle : The Sacred Self-Care

    หลายครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างไม่มีสาเหตุ อาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรอกนะคะ 9-year Drpression #ซึมเศร้า9ปี วันนี้ขอเสนอวิธีการดูแลจิตใจตัวเองผ่านการเปิดไพ่ออราเคิล Self-Care ที่ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า รวมถึงคนที่อยากดูแลตัวเอง ทั้งทางร่างกาย ความรู้สึก และจิตวิญญาณ

    • 11 min

Top Podcasts In Health & Fitness

You Might Also Like