53 min

พิกัดเพศ EP. 96: “นอกใจทางการเงิน” ทำครอบครัวพัง‪!‬ พิกัดเพศ

    • TV & Film

ปัญหาเรื่องการจัดการการเงินที่ไม่ลงตัว กลายเป็นประเด็นที่สร้างรอยร้าวในครอบครัวได้ เช่น สามีแอบซุกเงิน หรือ ภรรยาแอบชอปปิงออนไลน์บ่อยจนเกินไปก็อาจจะทำให้มีปัญหากันบางเล็กน้อย แต่ปัญหาใหญ่ที่อาจจะทำให้ครอบครัวพังได้คือ การมีหนี้สินที่ต่างฝ่ายไม่ได้บอกกัน
คู่รักหรือครอบครัวยุคใหม่จะมีวิธีการจัดการการเงินอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง ติดตามได้ในรายการพิกัดเพศ

ปัญหาเรื่องการจัดการการเงินที่ไม่ลงตัว กลายเป็นประเด็นที่สร้างรอยร้าวในครอบครัวได้ เช่น สามีแอบซุกเงิน หรือ ภรรยาแอบชอปปิงออนไลน์บ่อยจนเกินไปก็อาจจะทำให้มีปัญหากันบางเล็กน้อย แต่ปัญหาใหญ่ที่อาจจะทำให้ครอบครัวพังได้คือ การมีหนี้สินที่ต่างฝ่ายไม่ได้บอกกัน
คู่รักหรือครอบครัวยุคใหม่จะมีวิธีการจัดการการเงินอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง ติดตามได้ในรายการพิกัดเพศ

53 min

Top Podcasts In TV & Film