7 episodes

ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก Chulalongkorn University

  • Science

  • video
  วงจรประสาทและระบบประสาทสัตว์

  วงจรประสาทและระบบประสาทสัตว์

  • 17 min
  • video
  การทำงานของเซลล์ประสาท

  การทำงานของเซลล์ประสาท

  • 14 min
  • video
  การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท

  การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท

  • 14 min
  • video
  สมองสัตว์และคน

  สมองสัตว์และคน

  • 16 min
  • video
  เซลล์รับความรู้สึก

  เซลล์รับความรู้สึก

  • 14 min
  • video
  ตาและการมองเห็น

  ตาและการมองเห็น

  • 25 min

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To

More by Chulalongkorn University