13 min

สรุปคดีอดีตคู่รัก ‘เดปป์-เฮิร์ด’ เกิดอะไรขึ้นบ้างในการพิจารณาคด‪ี‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

สรุปคดีอดีตคู่รัก ‘เดปป์-เฮิร์ด’ เกิดอะไรขึ้นบ้างในการพิจารณาคดี ทำไมผู้คนทั่วโลกถึงสนใจเรื่องนี้? เชื่อว่าในตลอด 6 สัปดาห์ หลายคนคงได้เห็นชื่อของจอห์นนี เดปป์ และแอมเบอร์ เฮิร์ด ผ่านหน้าไทม์ไลน์กันอยู่บ้าง เมื่อการขึ้นศาลในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของสองนักแสดงดัง ทำให้เรื่องราวของพวกเขาถูกผู้คนกลับมาพูดถึงกันอีกครั้ง

สรุปคดีอดีตคู่รัก ‘เดปป์-เฮิร์ด’ เกิดอะไรขึ้นบ้างในการพิจารณาคดี ทำไมผู้คนทั่วโลกถึงสนใจเรื่องนี้? เชื่อว่าในตลอด 6 สัปดาห์ หลายคนคงได้เห็นชื่อของจอห์นนี เดปป์ และแอมเบอร์ เฮิร์ด ผ่านหน้าไทม์ไลน์กันอยู่บ้าง เมื่อการขึ้นศาลในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของสองนักแสดงดัง ทำให้เรื่องราวของพวกเขาถูกผู้คนกลับมาพูดถึงกันอีกครั้ง

13 min

Top Podcasts In News

The New York Times
NPR
Crooked Media
The Daily Wire
Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
The Daily Wire