180 episodes

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา :
เช่น ประโยชน์การฝึกนั่งสมาธิ, แต่งความดีให้ใจตัวเอง, ประโยชน์ของศีล-ธรรม, การรู้สภาวะจิตใจ, ความหมายของการฟังเทศน์, การเรียนรู้ ความสมนึกตัวเอง, ฟังเรื่องเก่าเพื่อให้เข้าใจความหมาย ฯลฯ

หลวงปู่อุทัย สิริธโร Thammapedia.com

    • Buddhism

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา :
เช่น ประโยชน์การฝึกนั่งสมาธิ, แต่งความดีให้ใจตัวเอง, ประโยชน์ของศีล-ธรรม, การรู้สภาวะจิตใจ, ความหมายของการฟังเทศน์, การเรียนรู้ ความสมนึกตัวเอง, ฟังเรื่องเก่าเพื่อให้เข้าใจความหมาย ฯลฯ

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To