755 episodes

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย :
เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโ‪ภ‬ Thammapedia.com

  • Religion & Spirituality
  • 4.7 • 3 Ratings

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย :
เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ

  เรื่อง อุบายละสังขารรูปนาม

  เรื่อง อุบายละสังขารรูปนาม

  อุบายละสังขารรูปนาม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 1 hr 3 min
  เรื่อง อนุบุพพิกถา

  เรื่อง อนุบุพพิกถา

  อนุบุพพิกถา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 31 min
  เรื่อง สติปัฏฐานสี่

  เรื่อง สติปัฏฐานสี่

  สติปัฏฐานสี่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 31 min
  เรื่อง อานุภาพขันติธรรม

  เรื่อง อานุภาพขันติธรรม

  อานุภาพขันติธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 44 min
  เรื่อง พิจารณารูปธรรม นามธรรม

  เรื่อง พิจารณารูปธรรม นามธรรม

  พิจารณารูปธรรม นามธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 54 min
  เรื่อง ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา

  เรื่อง ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา

  ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • 26 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Bualily ,

The best

ขออนุโมทนา สาธุกับผู้จัดทำนะคะ ที่ได้มีเผยแผ่ธรรมเทศนา ให้คนได้น้อมจิตเข้าหาพระธรรม ขอมรรคผล นิพพานเป็นที่สุดค่ะ

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
D-Group
Ascension
Sadie Robertson Huff
Joel Osteen
Hank Smith & John Bytheway