431 episodes

ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ห้องเรียนฟ้ากว้า‪ง‬ Thai PBS Podcast

  • TV & Film
  • 5.0 • 1 Rating

ห้องเรียนฟ้ากว้าง

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 216: ห้องเรียนบันดาลใจ การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดแค่ในห้องเรียน

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 216: ห้องเรียนบันดาลใจ การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดแค่ในห้องเรียน

  "ห้องเรียนบันดาลใจ" เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถร่วมออกแบบได้ เช่น การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห่งของโรงเรียนเทศบาลโนนชัย จ.ขอนแก่น หรือการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในชุมชนกับ "ห้องเรียนหลงป่า" ของนักเรียนโรงเรียนสีชมพู จ.ขอนแก่น และการเรียนรู้ของโฮงเฮียนฮักน้ำโขง ที่ให้เด็ก ๆ มาทำกิจกรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเด็กกับทรัพยากรใกล้ตัวผ่านผลงานการวาดภาพ

  • 29 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 215: เครือข่ายบ้านเรียนตรังและการประสานดูแลอย่างอบอุ่น

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 215: เครือข่ายบ้านเรียนตรังและการประสานดูแลอย่างอบอุ่น

  การเติบโตของบ้านเรียน ทำให้ครอบครัวโฮมสคูลรุ่นพี่และรุ่นน้องพื้นที่จังหวัดตรัง หันมาทำงานเพื่อประสานและส่งต่อข้อมูลดี ๆ แนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมเสริมความรู้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวของตนเอง 

  • 29 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 214: สพฐ. ตั้งงบปี 66 เน้นพัฒนาครูและสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 214: สพฐ. ตั้งงบปี 66 เน้นพัฒนาครูและสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ

  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วางแผนจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ โดยนำนโยบายของรัฐบาล และ 12 นโยบาย 7 วาระเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาทบทวนเพื่อจัดทำงบประมาณ โดย เน้นการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาและปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  • 25 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 213: บ้านเรียนพราว กับก้าวที่ไปต่อ

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 213: บ้านเรียนพราว กับก้าวที่ไปต่อ

  การศึกษาในเส้นทางโฮมสคูล ทำให้ ด.ญ.ปภาดา ตันติบรรพกุล (น้องพราว) สามารถค้นพบแนวทางของตนเองได้ การไปต่อในเส้นทางการศึกษาจึงชัดเจนมากขึ้น กนกวรรณ ภูพันนา (แม่นก) จึงส่งเสริมการเรียนรู้ตามทิศทางที่เหมาะสมและพร้อมปรับตัวสู่บทบาทที่อาจเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะการเติบโตของลูก

  • 28 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 212: "ไกด์เยาวชน" การฝึกประสบการณ์และทักษะภาษา ช่วงโควิด-19

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 212: "ไกด์เยาวชน" การฝึกประสบการณ์และทักษะภาษา ช่วงโควิด-19

  ในช่วงโควิด-19 ทำให้เด็กหลายคนต้องปรับตัวกับการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แต่ที่ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็น "แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์" ได้ใช้กิจกรรมด้านการท่องเที่ยววิถีดั้งเดิมของชุมชน อย่างการทำสวนสับปะรด กรีดยาง มาพัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านภาษา เพื่อเติมความรู้ในช่วงโควิดที่เรียนได้ไม่เต็มที่

  • 20 min
  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 211: พลอยชมพูโฮมสคูล ทุกวันที่ยังคงเรียนรู้ตลอดเวลา

  ห้องเรียนฟ้ากว้าง EP. 211: พลอยชมพูโฮมสคูล ทุกวันที่ยังคงเรียนรู้ตลอดเวลา

  พลอยชมพูโฮมสคูล เป็นอีกหนึ่งบ้านเรียนรุ่นพี่ที่มีวิถีการเรียนรู้และความสนใจชัดเจนตั้งแต่เด็ก ๆ พลอยชมพู ญานนีน ไวเกล สาวน้อยร้อยล้านวิว เธอชอบร้องเพลงเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กจนสามารถต่อยอดจากสิ่งที่ชอบและสนใจสู่การเรียนรู้ในรูปแบบโฮมสคูล จนสามารถก้าวสู่แวดวงสายดนตรีและเป็นนักร้องตามที่ตนเองใฝ่ฝันได้สำเร็จ

  • 30 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In TV & Film

iHeartPodcasts
Apple TV+
HBO Max
Cumulus Podcast Network
A24
The Ringer

You Might Also Like