23 min

อดีต / ของ / ปัจจุบัน EP.16 ดอกคาร์เนชั่นกับตำนานความรักของกษัตริย์สเป‪น‬ a day Podcast

    • Arts

ดอกคาร์เนชั่นมักไปปรากฏอยู่ในวัฒนธรรม งานศิลปะ รวมไปถึงชีวิตประจำวันของชาวสเปน ซึ่งการสารภาพรักของประเทศนี้ก็มีการใช้ดอกคาร์เนชั่นเป็นกิมมิกด้วย โดยเวลาที่ผู้ชายไปสารภาพรักแล้ว ผู้หญิงก็จะให้ดอกคาร์เนชั่นแทนคำตอบว่าจะรับรักหรือไม่ น่าสนใจว่าวัฒนธรรมการสารภาพรักที่มีดอกคาร์เนชั่นมาเกี่ยวข้องนี้ มีที่มาจากตำนานความรักของพระเจ้าชาร์ลที่ 5 กับมเหสี พระนางอิซาเบลล่าแห่งโปรตุเกส รายการ อดีต / ของ / ปัจจุบัน EP.16 โดย เตย มนสิชา และยุ้ย กนกพรรณ แห่งเพจพื้นที่ให้เล่า จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

ดอกคาร์เนชั่นมักไปปรากฏอยู่ในวัฒนธรรม งานศิลปะ รวมไปถึงชีวิตประจำวันของชาวสเปน ซึ่งการสารภาพรักของประเทศนี้ก็มีการใช้ดอกคาร์เนชั่นเป็นกิมมิกด้วย โดยเวลาที่ผู้ชายไปสารภาพรักแล้ว ผู้หญิงก็จะให้ดอกคาร์เนชั่นแทนคำตอบว่าจะรับรักหรือไม่ น่าสนใจว่าวัฒนธรรมการสารภาพรักที่มีดอกคาร์เนชั่นมาเกี่ยวข้องนี้ มีที่มาจากตำนานความรักของพระเจ้าชาร์ลที่ 5 กับมเหสี พระนางอิซาเบลล่าแห่งโปรตุเกส รายการ อดีต / ของ / ปัจจุบัน EP.16 โดย เตย มนสิชา และยุ้ย กนกพรรณ แห่งเพจพื้นที่ให้เล่า จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

23 min

Top Podcasts In Arts

NPR
The Moth
Roman Mars
Anne Bogel | Wondery
Rusty Quill
Snap Judgment and PRX