28 min

อดีต / ของ / ปัจจุบัน EP.17 กุหลาบทิวเดอร์ สัญลักษณ์ที่เป็นทั้งอดีตและปัจจุบันของประวัติศาสต‪ร‬ a day Podcast

    • Arts

กุหลาบมักถูกใช้แทนสัญลักษณ์แห่งความรัก ไม่เว้นแม้แต่ในช่วงสงคราม ในประวัติศาสตร์อังกฤษมีเหตุการณ์สำคัญอย่าง “สงครามดอกกุหลาบ” ที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์กุหลาบสองสี โดยมีสีแดงด้านนอกซ้อนด้วยกลีบกุหลาบขาวด้านใน สัญลักษณ์นี้ แม้จะมีจุดเริ่มต้นมาจากสงคราม แต่ช่วงเวลานั้นกลับไม่มีกุหลาบเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อย แล้วสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร จนสามารถถูกจดจำและสื่อถึงอังกฤษมามากกว่า 400 ปี รายการ รับฟังได้ใน อดีต / ของ / ปัจจุบัน EP.17 โดย เตย มนสิชา และยุ้ย กนกพรรณ แห่งเพจพื้นที่ให้เล่า จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

กุหลาบมักถูกใช้แทนสัญลักษณ์แห่งความรัก ไม่เว้นแม้แต่ในช่วงสงคราม ในประวัติศาสตร์อังกฤษมีเหตุการณ์สำคัญอย่าง “สงครามดอกกุหลาบ” ที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์กุหลาบสองสี โดยมีสีแดงด้านนอกซ้อนด้วยกลีบกุหลาบขาวด้านใน สัญลักษณ์นี้ แม้จะมีจุดเริ่มต้นมาจากสงคราม แต่ช่วงเวลานั้นกลับไม่มีกุหลาบเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อย แล้วสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร จนสามารถถูกจดจำและสื่อถึงอังกฤษมามากกว่า 400 ปี รายการ รับฟังได้ใน อดีต / ของ / ปัจจุบัน EP.17 โดย เตย มนสิชา และยุ้ย กนกพรรณ แห่งเพจพื้นที่ให้เล่า จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

28 min

Top Podcasts In Arts

NPR
The Moth
Roman Mars
Anne Bogel | Wondery
Rusty Quill
Snap Judgment and PRX