29 episodes

ต่อยอดความคิด นำชีวิตด้วยอิสลาม
รวมบรรยายศาสนา เนื้อหาความรู้ อธิบายความหมายกุรอานและหะดีษ หัวข้อบรรยายพิเศษ เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นคนที่ดีขึ้น

อิสลามอินไทยแลนด์ IslamInThailand Islam in Thailand

  • Religion & Spirituality

ต่อยอดความคิด นำชีวิตด้วยอิสลาม
รวมบรรยายศาสนา เนื้อหาความรู้ อธิบายความหมายกุรอานและหะดีษ หัวข้อบรรยายพิเศษ เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นคนที่ดีขึ้น

  ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 14 (อายะฮฺ 19-22) | 6/12/65

  ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 14 (อายะฮฺ 19-22) | 6/12/65

  สมัยท่านนบีแบ่งกุรอานเป็น 4 กลุ่ม สมัยเศาฮาบะฮฺ 7 กลุ่ม การแบ่ง 30 ญุซอฺเริ่มในสมัยอัลฮัจจาจ

  คนที่ทำดีก็มีระดับแตกต่างกัน (เฉพาะมุจาฮิดีนมี 100 ระดับ) อย่าดูถูกการทำความดีของคนอื่น

  เราควรมีบทบาทอย่างไรต่อการลบหลู่อิสลาม ??

  เราทำอะไรบ้างเพื่อให้คนไม่เข้าใจศาสนาคลาดเคลื่อน ??

  • 1 hr 16 min
  ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65

  ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65

  - เวลาที่(หวังว่า)ดุอาอฺมุสตะญาบ

  - บูรณะมัสจิด - รูปธรรมและนามธรรม

  - คนที่ไม่ใช่มุสลิม แต่อยากทำบุญด้วยการสร้างมัสจิด ได้ไหม ? 

  - ร่วมทำบุญกับต่างศาสนิกได้ไหม ?

  - แต่งงานกับต่างศาสนิก ตกมุรตัดไหม ? ทำบาปใหญ่ แต่ถ้าไม่ทำชิริก ก็ยังไม่ตกศาสนา

  • 1 hr 38 min
  ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 12 (อายะฮฺ 16-18) | 22/11/65

  ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 12 (อายะฮฺ 16-18) | 22/11/65

  - จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ต้อง ปป ความเข้าใจ(ทัศนคติ)ก่อน ท่านนบีจึงเริ่มเผยแพร่จากอะกีดะฮฺคือให้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺองค์เดียวก่อน เพื่อที่จะพร้อมรับพระบัญชาจากอัลลอฮฺ

  - มุสลิมที่สนิทสนมกับคนที่ต่อต้านอัลลอฮฺและร่อซูล

  - มีอะไรในบอลโลก 2022 (กาต้าร์) -

  - การบูรณะมัสจิดที่แท้จริง คือการใช้มัสจิดเป็นศูนย์กลางของสังคม เป็นที่ประชุม ปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม

  - สร้างมัสยิดเพื่อเผยแพร่คำสอนอิสลาม ไม่ใช่เพื่อทำลาย เช่นมัสยิดฎิรอร นบีจึงให้ทำลาย

  - ใครที่จะบูรณะมัสจิด ???

  - ข้อควรระวังเมื่อให้ต่างศาสนิกสร้างอาคารหรือมัสจิด

  • 1 hr 27 min
  อัลญะมาอะฮฺ ตอนที่ 2 | 23/10/65

  อัลญะมาอะฮฺ ตอนที่ 2 | 23/10/65

  รวมตัวทำความดีที่อัลลอฮฺใช้ - บรรยายในค่ายเราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม รุ่นที่ 14 (ค่ายฟิตยะตุลฮัก) โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี (หะฟิซ่อฮุลลอฮฺ)

  "พระหัตถ์ของอัลลอฮฺอยู่กับญะมาอะฮฺ", บัยอะตุชชะญะเราะฮฺ - การทำสัตยาบันของท่านนบีกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

  • 42 min
  อัลญะมาอะฮฺ ตอนที่ 1 | 23/10/65

  อัลญะมาอะฮฺ ตอนที่ 1 | 23/10/65

  รวมตัวทำความดีที่อัลลอฮฺใช้ - บรรยายในค่ายเราคือเยาวชนแห่งสัจธรรม รุ่นที่ 14 (ค่ายฟิตยะตุลฮัก) - สมาคมพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย

  เราเข้าใจคำว่าญะมาอะฮฺ โดยมีปัจจัยของคำก็คือเรื่องของบุคคลที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนหมายถึงว่า ญะมาอะฮฺไม่ใช่คนเดียว คนเดียวไม่ใช่ญะมาอะฮ พอมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นญะมาอะฮฺ แต่เราไม่เคยนิยามว่า "ญะมาอะฮ" คือความถูกต้อง การอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง คนส่วนมากก็คงจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ แต่เรื่องนี้มีอยู่ในเนื้อหาของญะมาอะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาพูดคุยและหาตัวพิสูจน์ในเรื่องนี้ไปพร้อมกัน

  ญะมาอะฮฺ ไม่ใช่ปริมาณที่มากมายหรือหลากหลาย ไม่ใช่ความเป็นมวลชน แต่ญะมาอะฮฺที่ศาสนาต้องการก็คือ การที่เรามีปัจจัยและเหตุผลที่ทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับความถูกต้องมากที่สุด ซึ่งญะมาอะฮฺเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้เราห่างไกลจากความผิด การหลงทางหรือการที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในการกระทำความผิดหรือความชั่ว...

  • 1 hr 16 min
  ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 (อายะฮฺ 16-17) | 15/11/65

  ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 (อายะฮฺ 16-17) | 15/11/65

  9:16 หรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะถูกปล่อยไว้ โดยที่อัลลอฮฺยังมิได้ทรงรู้ บรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้า และมิได้ยึดถือเพื่อนสนิท อื่นจากอัลลอฮฺ และรอซูลของพระองค์ และอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลาย และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

  • 1 hr 20 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
AccessMore & Candy Rock
Ascension Catholic Faith Formation
D-Group
The Basement
Sadie Robertson

You Might Also Like