31 min

เรื่อง การกำหนดรู้ทุกข‪์‬ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

    • Buddhism

การกำหนดรู้ทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

การกำหนดรู้ทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

31 min