30 min

เรื่อง การค้ากำไร ขาดทุ‪น‬ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

    • Buddhism

การค้ากำไร ขาดทุน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

การค้ากำไร ขาดทุน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

30 min