57 min

เรื่อง พระจริง พระปลอม 05 พย 05 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

    • Buddhism

พระจริง พระปลอม 05 พย 05 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

พระจริง พระปลอม 05 พย 05 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

57 min