48 episodes

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ นาฬิกา

เสียงจากทหารเรือ รายการประดู่บานยามเช้‪า‬ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ

  • News

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ นาฬิกา

  ประดู่บานยามเช้า ๒๗ พ.ย.๖๔

  ประดู่บานยามเช้า ๒๗ พ.ย.๖๔

  ประดู่บานยามเช้า ๒๗ พ.ย.๖๔

  • 33 min
  ประดู่บานยามเช้า ๒๐ พ.ย.๖๔

  ประดู่บานยามเช้า ๒๐ พ.ย.๖๔

  ประดู่บานยามเช้า ๒๐ พ.ย.๖๔

  • 32 min
  ประดู่บานยามเช้า ๑๓ พ.ย.๖๔

  ประดู่บานยามเช้า ๑๓ พ.ย.๖๔

  ประดู่บานยามเช้า ๑๓ พ.ย.๖๔

  • 34 min
  ประดู่บานยามเช้า ๖ พ.ย.๖๔

  ประดู่บานยามเช้า ๖ พ.ย.๖๔

  ข่าวการทหาร ช่วยเหลือประชาชน ในโครงการต่าง ๆ เช่น ปลูกผักชี ในค่ายทหาร และข่าวการเมือง

  • 31 min
  ประดู่บานยามเช้า ๓๐ ต.ค.๖๔

  ประดู่บานยามเช้า ๓๐ ต.ค.๖๔

  ๑ พ.ย.๖๔ เป็นวันเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ และข่าวการเมือง

  • 32 min
  ประตู่บานยามเช้า ๒๓ ต.ค.๖๔

  ประตู่บานยามเช้า ๒๓ ต.ค.๖๔

  วันที่ ๒๓ ต.ค.ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช และพิธีการวางมาลา การถวายบังคัม ในช่วงเช้า ที่ลานพระราชวังดุสิต หรือลานพระรูปทรงม้า
  และ ข่าวการทหาร

  • 32 min

Top Podcasts In News