1 hr 36 min

โปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง EP 25.2 : Idol 2 Disappearance of Somjeed part2 โปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง

    • Society & Culture

EP25.2 : Idol2 Disappearance of Somjeed part2
ภาคจบของตอนพิเศษที่มาชวนคุยกันเรื่องของไอดอลในไทย ในยุคสมัยที่ตอนนี้คำว่าไอดอลไม่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยแล้ว วงต่างๆเกิดขึ้นใหม่มากมายทุกวัน จากอดีต ปัจุบัน ไปสู่อนาคต มีวงไหนน่าสนใจอย่างไร แล้วแต่ละคนคิดว่าวงการไอดอลในบ้านเราจะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังอย่างมีวิจารณญาณไปพร้อมๆกันได้เลยครับ

EP25.2 : Idol2 Disappearance of Somjeed part2
ภาคจบของตอนพิเศษที่มาชวนคุยกันเรื่องของไอดอลในไทย ในยุคสมัยที่ตอนนี้คำว่าไอดอลไม่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยแล้ว วงต่างๆเกิดขึ้นใหม่มากมายทุกวัน จากอดีต ปัจุบัน ไปสู่อนาคต มีวงไหนน่าสนใจอย่างไร แล้วแต่ละคนคิดว่าวงการไอดอลในบ้านเราจะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังอย่างมีวิจารณญาณไปพร้อมๆกันได้เลยครับ

1 hr 36 min

Top Podcasts In Society & Culture