28 min

โรงหมอ EP. 597: อุบัติเหตุที่พบบ่อยในช่วงเทศกาลปีใหม‪่‬ โรงหมอ

    • TV & Film

เทศกาลสำคัญที่มักมีการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากมี 2 เทศกาลในประเทศไทยคือ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีวันหยุดยาวและเป็นช่วงที่ญาติพี่น้องหยุดพบปะกันอย่างพร้อมหน้า จึงถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่สร้างความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย แต่ในอีกด้านหนึ่ง เทศกาลเหล่านี้ยังทำให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นกัน ในแต่ละปีเรามักจะได้ยินการรายงานสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการเดินทางเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จริง ๆ แล้วการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีในรูปแบบอื่นอีกด้วย ดร.นพ.จตุพล คงถาวรสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ได้จำแนกอุบัติเหตุและอาการบาดเจ็บที่มักพบในช่วงเทศกาลจากประสบการณ์การทำงานในห้องฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่เอาไว้ 4 ประเภทคือ อุบัติเหตุจากรถยนต์, การสังสรรค์ (ปาร์ตี้), การทะเลาะวิวาท - พลุไฟ และผู้สูงอายุ รวมถึงข้อแนะนำสำคัญจากแพทย์เมื่อประสบอุบัติเหตุ

เทศกาลสำคัญที่มักมีการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากมี 2 เทศกาลในประเทศไทยคือ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีวันหยุดยาวและเป็นช่วงที่ญาติพี่น้องหยุดพบปะกันอย่างพร้อมหน้า จึงถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่สร้างความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย แต่ในอีกด้านหนึ่ง เทศกาลเหล่านี้ยังทำให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นกัน ในแต่ละปีเรามักจะได้ยินการรายงานสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการเดินทางเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จริง ๆ แล้วการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีในรูปแบบอื่นอีกด้วย ดร.นพ.จตุพล คงถาวรสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ได้จำแนกอุบัติเหตุและอาการบาดเจ็บที่มักพบในช่วงเทศกาลจากประสบการณ์การทำงานในห้องฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่เอาไว้ 4 ประเภทคือ อุบัติเหตุจากรถยนต์, การสังสรรค์ (ปาร์ตี้), การทะเลาะวิวาท - พลุไฟ และผู้สูงอายุ รวมถึงข้อแนะนำสำคัญจากแพทย์เมื่อประสบอุบัติเหตุ

28 min

Top Podcasts In TV & Film

iHeartPodcasts
Apple TV+
HBO
Story Mill Media
HBO Max
iHeartPodcasts