250 episodes

โลกไปไกลแล้ว.. รวมพอสคาสท์รายการต่างๆ ว่าด้วยการใช้ชีวิตในยุคใหม่ที่ใครๆก็วิ่งตามโลก แต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆโลกมันไปไกลแค่ไหน จนลืมถามไปว่าสิ่งที่เราต้องสนใจจริงๆคืออะไรกันแน่

ติดตามรายการเพิ่มเติมได้ทาง
https://soundcloud.com/theworldgoesfarfar

โลกไปไกลแล้ว โลกไปไกลแล้ว

    • Society & Culture
    • 4.0, 5 Ratings

โลกไปไกลแล้ว.. รวมพอสคาสท์รายการต่างๆ ว่าด้วยการใช้ชีวิตในยุคใหม่ที่ใครๆก็วิ่งตามโลก แต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆโลกมันไปไกลแค่ไหน จนลืมถามไปว่าสิ่งที่เราต้องสนใจจริงๆคืออะไรกันแน่

ติดตามรายการเพิ่มเติมได้ทาง
https://soundcloud.com/theworldgoesfarfar

Customer Reviews

4.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To