2 episodes

ດົນຕີບໍ່ເຄີຍເປັນພິດໄພ, ດົນຕີຄືເພື່ອນໃຈໃນຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບ, ນີ້ຄືເວລາຂອງລາຍການ ລາຕີ CRI

ລາຕີ CRI CRI

  • Society & Culture

ດົນຕີບໍ່ເຄີຍເປັນພິດໄພ, ດົນຕີຄືເພື່ອນໃຈໃນຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບ, ນີ້ຄືເວລາຂອງລາຍການ ລາຕີ CRI

  ລົດ​ຊາດ​ຂອງ​ຊີວິດ

  ລົດ​ຊາດ​ຂອງ​ຊີວິດ

  ໃນ​ເວລາ​ຍັງ​ໜຸ່ມ, ​​ພວກ​ເຮົາ​ມັກ​ກິນ​ອາຫານ​ທີ່​ລົດ​ຊາດ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ. ກິນ​ຊາ​ກິນ​ກາ​ເຟ, ຕ້ອງ​ໃສ່​ນົມຫຼາຍໆ, ເຮັດນ້ຳຫວານຖົ່ວຂຽວຖົ່ວແດງ, ກໍ່​ມັກ​ໃສ່​ນ້ຳຕານ​ຫຼາຍໆ. ກິນ​ຜັກ​ກິນ​ເຂົ້າ, ກໍ່​ຈະ​ເອົານ້ຳ​ສະອິວຫຼາຍໆ​ໃສ່. ສະຫຼຸບ​ແລ້ວ, ມັກ​ລົດຊາດປຸກໆ.

  • 56 min
  ສຽງເພງທີ່ງາມຄືບົດກະວີ

  ສຽງເພງທີ່ງາມຄືບົດກະວີ

  ສຽງເພງທີ່ງາມຄືບົດກະວີ

  • 56 min

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To

More by CRI