6 episodes

高等教育推進機構で開催された「学部移行ガイダンス」に関する動画がご覧いただけます。
「学部移行ガイダンス」 小内 透
「アカデミック・サポートセンター(ASC)について」 斎藤 準

学部移行ガイダンス (2011) Hokkaido University

  • Education

高等教育推進機構で開催された「学部移行ガイダンス」に関する動画がご覧いただけます。
「学部移行ガイダンス」 小内 透
「アカデミック・サポートセンター(ASC)について」 斎藤 準

  • video
  学部移行ガイダンス (1/3)

  学部移行ガイダンス (1/3)

  学部移行ガイダンス (2011)

  • 20 min
  • video
  学部移行ガイダンス (2/3)

  学部移行ガイダンス (2/3)

  学部移行ガイダンス (2011)

  • 20 min
  • video
  学部移行ガイダンス (3/3)

  学部移行ガイダンス (3/3)

  学部移行ガイダンス (2011)

  • 15 min
  • video
  アカデミック・サポートセンター(ASC)について (1/3)

  アカデミック・サポートセンター(ASC)について (1/3)

  学部移行ガイダンス (2011)

  • 16 min
  • video
  アカデミック・サポートセンター(ASC)について (2/3)

  アカデミック・サポートセンター(ASC)について (2/3)

  学部移行ガイダンス (2011)

  • 10 min
  • video
  アカデミック・サポートセンター(ASC)について (3/3)

  アカデミック・サポートセンター(ASC)について (3/3)

  学部移行ガイダンス (2011)

  • 20 min

Top Podcasts In Education

More by Hokkaido University