300 episodes

>>>点我进入主播橱窗购买“奇奇妙妙”公仔吧跟奇奇妙妙一起唱古诗,读古诗,用经典磨耳朵!腹有诗书气自华,诗词的底蕴一旦在童年形成,就可能成为一生受用的精神财富。每个孩子都终将进入纷纷扰扰的成人世界,古诗词的意义大抵在于:无论将来身处何时,无论有怎样的境遇,都始终保有一份自得之心。宝宝巴士的奇妙古诗词有多奇妙?分龄磨耳朵,古诗词可以很简单!我们这套《奇妙古诗词》由幼儿心理学专家蒋老师特别编写,将年龄细分为 3+,4+,5+和6+,每个年龄段精选适合孩子...

宝宝巴士·国学启蒙:奇妙古诗词 宝宝巴士

  • Kids & Family

>>>点我进入主播橱窗购买“奇奇妙妙”公仔吧跟奇奇妙妙一起唱古诗,读古诗,用经典磨耳朵!腹有诗书气自华,诗词的底蕴一旦在童年形成,就可能成为一生受用的精神财富。每个孩子都终将进入纷纷扰扰的成人世界,古诗词的意义大抵在于:无论将来身处何时,无论有怎样的境遇,都始终保有一份自得之心。宝宝巴士的奇妙古诗词有多奇妙?分龄磨耳朵,古诗词可以很简单!我们这套《奇妙古诗词》由幼儿心理学专家蒋老师特别编写,将年龄细分为 3+,4+,5+和6+,每个年龄段精选适合孩子...

  新【5岁+进阶版】《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》唐-李白-杨花落尽子规啼

  新【5岁+进阶版】《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》唐-李白-杨花落尽子规啼

  《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》


  唐·李白
  杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。
  我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

  【拼音版】


  《wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu cǐ jì 》
  《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》
  táng · lǐ bái


  [唐] 李白
  yáng huā luò jìn zǐ guī tí


  杨花落尽子规啼


  wén dào lóng biāo guò wǔ xī


  闻道龙标过五溪
  wǒ jì chóu xīn yǔ míng yuè


  我寄愁心与明月


  suí fēng zhí dào yè láng xī


  随风直到夜郎西

  译文:杨花落尽,杜鹃鸟悲啼,我听说你要越过五条溪流到龙标县做官。我把对你的担忧和思念都寄托给明月,让它随风一直陪伴你到达夜郎以西吧。

  • 3 min
  (春天古诗)【3岁+入门版】《春晓》唐-孟浩然- 春眠不觉晓

  (春天古诗)【3岁+入门版】《春晓》唐-孟浩然- 春眠不觉晓

  响应听友们的需求,宝宝巴士为大家精心制作了“打印版”古诗词文稿,希望能给大家带来更多的便利。


  打印步骤:点图片放大——长按3秒后选择“保存图片”——发送到电脑上打印。

  • 2 min
  (春天古诗)【3岁+入门版】《题画》清-袁枚-村落晚晴天

  (春天古诗)【3岁+入门版】《题画》清-袁枚-村落晚晴天

  《题画》


  清·袁枚
  村落晚晴天,桃花映水鲜。
  牧童何处去,牛背一鸥眠。  【拼音版】


  《tí huà 》
  《题画》
  qīng ·yuán méi


  【清】袁枚
  cūn luò wǎn qíng tiān


  村落晚晴天


  táo huā yìng shuǐ xiān


  桃花映水鲜
  mù tóng hé chù qù


  牧童何处去


  niú bèi yī ōu mián


  牛背一鸥眠  译文:乡村傍晚的天空格外晴朗,桃花映照在水中显得更加鲜艳。那放牛的牧童也不知道跑哪里去了?只看见远处牛背上一只鸥鸟正睡得香甜。

  • 2 min
  【3岁+入门版】《咏白鹭》宋-陈普-飞下数点雪

  【3岁+入门版】《咏白鹭》宋-陈普-飞下数点雪

  《咏白鹭》
  宋·陈普
  我在这边坐,尔在那边歇。
  青天无片云,飞下数点雪。  【拼音版】
  wǒ zài zhè biān zuò
  我在这边坐
  ěr zài nà biān xiē
  尔在那边歇
  qīng tiān wú piàn yún
  青天无片云
  fēi xià shù diǎn xuě
  飞下数点雪

  译文:当我正在这边坐着的时候,却发现你们(白鹭)正在不远的地方休息。抬头看看天上没有云彩呀,为什么会落下这点点的雪花呢。

  • 2 min
  【3岁+入门版】《画》-佚名- 远看山有色,近听水无声

  【3岁+入门版】《画》-佚名- 远看山有色,近听水无声

  响应听友们的需求,宝宝巴士为大家精心制作了“打印版”古诗词文稿,希望能给大家带来更多的便利。


  打印步骤:点图片放大——长按3秒后选择“保存图片”——发送到电脑上打印。

  • 1 min
  【3岁+入门版】《渡汉江》唐-宋之问- 近乡情更怯

  【3岁+入门版】《渡汉江》唐-宋之问- 近乡情更怯

  响应听友们的需求,宝宝巴士为大家精心制作了“打印版”古诗词文稿,希望能给大家带来更多的便利。
  打印步骤:点图片放大——长按3秒后选择“保存图片”——发送到电脑上打印。

  • 2 min

Top Podcasts In Kids & Family

Listeners Also Subscribed To