99 episodes

道尊德貴,自古皆然。透過經典嘉文的共讀學習, 效聖法賢。
大凡立功修德,不圖人知, 只圖天曉,上不怨天 下不尤人,吉凶靠天, 死守善道,悠然自得。【張老前人慈語_基礎忠恕】

Powered by Firstory Hosting

線上共‪讀‬ FSS

  • Education

道尊德貴,自古皆然。透過經典嘉文的共讀學習, 效聖法賢。
大凡立功修德,不圖人知, 只圖天曉,上不怨天 下不尤人,吉凶靠天, 死守善道,悠然自得。【張老前人慈語_基礎忠恕】

Powered by Firstory Hosting

  1101126中庸第20章P197-206

  1101126中庸第20章P197-206

  哀公問政。子曰:「文武之政,布在方策。其人存,則其政舉;其人亡,則其政息。人道敏政,地道敏樹。夫政也者,蒲盧也。故為政在人。取人以身。脩身以道。脩道以仁。仁者,人也,親親為大。義者,宜也,尊賢為大。

  Powered by Firstory Hosting

  • 20 min
  1101125中庸第19章P189-196

  1101125中庸第19章P189-196

  子曰:「武王、周公,其達孝矣乎。夫孝者,善繼人之志,善述人之事者也。 春秋,脩其祖廟,陳其宗器,設其裳衣,薦其時食。宗廟之禮,所以序昭穆也。序爵,所以辨貴賤也。序事,所以辨賢也。旅酬下為上,所以逮賤也。燕毛,所以序齒也。踐其位,行其禮,奏其樂,敬其所尊,愛其所親,事死 如事生,事亡如事存,孝之至也。郊社之禮,所以事上帝也。宗廟之禮,所 以祀乎其先也。明乎郊社之禮,禘嘗之義,治國其如示諸掌乎。」

  Powered by Firstory Hosting

  • 11 min
  1101124中庸第18章P181-188

  1101124中庸第18章P181-188

  子曰:「鬼神之為德,其盛矣乎!視之而弗見,聽之而弗聞,體物而不可遺。使天下之人,齊明盛服,以承祭祀,洋洋乎如在其上,如在其左右。詩曰:『神之格思,不可度思,矧可射思。』夫微之顯,誠之不可揜如此夫!」

  Powered by Firstory Hosting

  • 14 min
  1101123中庸第17章P175-180

  1101123中庸第17章P175-180

  故天之生物,必因其材而篤焉,故栽者培之,傾者覆之。詩曰:『嘉樂君子,憲憲令德。宜民宜人,受祿于天。保佑命之,自天申之。』故大德者必受命。」

  Powered by Firstory Hosting

  • 10 min
  1101122中庸第17章P69-175

  1101122中庸第17章P69-175

  子曰:「舜其大孝也與!德為聖人,尊為天子,富有四海之內,宗廟饗之,子孫保之。故大德,必得其位,必得其祿,必得其名,必得其壽。

  Powered by Firstory Hosting

  • 12 min
  1101119中庸第16章P161-168

  1101119中庸第16章P161-168

  子曰:「鬼神之為德,其盛矣乎!視之而弗見,聽之而弗聞,體物而不可遺。使天下之人,齊明盛服,以承祭祀,洋洋乎如在其上,如在其左右。詩曰:『神之格思,不可度思,矧可射思。』夫微之顯,誠之不可揜如此夫!」

  Powered by Firstory Hosting

  • 11 min

Top Podcasts In Education