55 min

#014 | ישראל גופמן ורז הייפרמן | זמן לחשו‪ב‬ זמן לחשוב

    • Social Sciences

הטאבלט החליף את הטרקטור, הסורק האוטומטי את הסטאז'ר, ובמקום לרפא אותנו התחילו לנטר. אבל מתברר שטרנספורמציה דיגיטלית היא הרבה יותר טרנספורמציה מדיגיטל, והיא תרבות ארגונית שלמה. רז הייפרמן, יועץ בכיר בתחום ודירקטור ב- BDO Digitalובמנורה מבטחים, מסביר בפודקאסט של גופמן קריאייטיב איך עושים את זה נכון ולמה עוד לא גירדנו את קצה הפוטנציאל

עוד הרבה לפני התפרצות הקורונה, וביתר שאת במהלכה, "טרנספורמציה דיגיטלית" היא אחד הבאזוורדס הלוהטים של התקופה. כמו כל מושג שגור, לא כולם מבינים ומפרשים אותו נכון. ארגונים ששמים דגש על הדיגיטציה, שרואים בטכנולוגיה את חזות הכול, מחמיצים את העיקר. "המיקוד צריך להיות בטרנספורמציה", אומר רז הייפרמן, יועץ בכיר ומרצה בקורסי MBA בנושא, "בשינוי שהארגון חייב לעבור כדי להתאים את עצמו לעידן הדיגיטלי ולשרוד".

השינוי הזה, על פי הייפרמן, הוא לא יעד כי אם מסע שאין לו סוף. "מי שעולה על הספינה הזאת כבר לא יירד ממנה לעולם". בשונה מפרויקט שיש לו מטרה מוגדרת, טכנולוגיות, משאבים ולוחות זמנים, טרנספורמציה דיגיטלית היא אוסף של פרויקטים שאמורים להתקשר זה עם זה ברצף מסוים ובהחלטה ארגונית Top-down, "כמו של מנצח בתזמורת שרואה את התמונה הרחבה". זהו תהליך רציף ומתמשך משום שטכנולוגיות ממשיכות להיוולד, ויחד איתן נולדים גם מודלים חדשים שעשויים לשדרג את המוצר או לשבש אותו לחלוטין - Disruptive Technology. דוגמאות לא חסר, מ-Airbnb ועד Uber. "מי חשב שחדר פנוי בבית יאיים על המלונאים, או שהתחרות לנהגי המוניות תגיע מחברה שאין בצי שלה ולו מונית אחת". אבל הטכנולוגיה, מדגיש הייפרמן, היא שרק המאפשרת - Enabler. זו קומת הבסיס שמעליה מתחוללת הדרמה הגדולה.

הטאבלט החליף את הטרקטור, הסורק האוטומטי את הסטאז'ר, ובמקום לרפא אותנו התחילו לנטר. אבל מתברר שטרנספורמציה דיגיטלית היא הרבה יותר טרנספורמציה מדיגיטל, והיא תרבות ארגונית שלמה. רז הייפרמן, יועץ בכיר בתחום ודירקטור ב- BDO Digitalובמנורה מבטחים, מסביר בפודקאסט של גופמן קריאייטיב איך עושים את זה נכון ולמה עוד לא גירדנו את קצה הפוטנציאל

עוד הרבה לפני התפרצות הקורונה, וביתר שאת במהלכה, "טרנספורמציה דיגיטלית" היא אחד הבאזוורדס הלוהטים של התקופה. כמו כל מושג שגור, לא כולם מבינים ומפרשים אותו נכון. ארגונים ששמים דגש על הדיגיטציה, שרואים בטכנולוגיה את חזות הכול, מחמיצים את העיקר. "המיקוד צריך להיות בטרנספורמציה", אומר רז הייפרמן, יועץ בכיר ומרצה בקורסי MBA בנושא, "בשינוי שהארגון חייב לעבור כדי להתאים את עצמו לעידן הדיגיטלי ולשרוד".

השינוי הזה, על פי הייפרמן, הוא לא יעד כי אם מסע שאין לו סוף. "מי שעולה על הספינה הזאת כבר לא יירד ממנה לעולם". בשונה מפרויקט שיש לו מטרה מוגדרת, טכנולוגיות, משאבים ולוחות זמנים, טרנספורמציה דיגיטלית היא אוסף של פרויקטים שאמורים להתקשר זה עם זה ברצף מסוים ובהחלטה ארגונית Top-down, "כמו של מנצח בתזמורת שרואה את התמונה הרחבה". זהו תהליך רציף ומתמשך משום שטכנולוגיות ממשיכות להיוולד, ויחד איתן נולדים גם מודלים חדשים שעשויים לשדרג את המוצר או לשבש אותו לחלוטין - Disruptive Technology. דוגמאות לא חסר, מ-Airbnb ועד Uber. "מי חשב שחדר פנוי בבית יאיים על המלונאים, או שהתחרות לנהגי המוניות תגיע מחברה שאין בצי שלה ולו מונית אחת". אבל הטכנולוגיה, מדגיש הייפרמן, היא שרק המאפשרת - Enabler. זו קומת הבסיס שמעליה מתחוללת הדרמה הגדולה.

55 min