07 คำถาม ไม่ควรใส่เงินในบาตร ใช่ไห‪ม‬ ณ บ้านจิตสบาย ธรรมบรรยาย โดย พระกฤช นิมฺมโล

    • Buddhism

The post 07 คำถาม ไม่ควรใส่เงินในบาตร ใช่ไหม appeared first on นิมฺมโล.

The post 07 คำถาม ไม่ควรใส่เงินในบาตร ใช่ไหม appeared first on นิมฺมโล.