6 min

1. Introduktion till symposiet Ett Inkluderande Sverige 2022 av Sofia Appelgren En Inkluderande Arbetsmarknad

    • Careers

Den 31 mars 2022 bjöd Mitt Liv in till ett nytt årligt symposium. Här fick ledare inspiration, kunskap och en konkret färdplan som gör Sveriges arbetsgivare världsbäst på att öppna upp arbetsmarknaden för fler. Den som antar utmaningen har mycket att vinna.  Symposiet var kostnadsfritt och fokuserade på lösningarna när många andra stannar vid att prata om problemen.   

Eventet kretsade kring ett rykande färskt handlingsprogram för mångfald och inkludering som åtta VD:ar för stora svenska bolag tillsammans hade arbetat fram under ett års tid (se första programpunkten nedan). 

Deltagarna fick ta del av tydliga mål och konkreta åtgärder som steg för steg tar oss alla till en större mångfald bland medarbetare och ett lönsammare, livskraftigare företag.

Vi samlade en rad namnkunniga talare som delade erfarenheter och tips från tekniksektorn, finans, juridik, fastighet, fordonsbransch med mera. Eventet livestreamades men genomfärdes även på plats på Världskulturmuseet i Göteborg. Det modererades av en nationell profil inom mångfald och inkludering: Madeleine Opira, grundare av tankesmedjan A Million Minds.  

Mångfald och inkludering är en framgångsfaktor för företags och organisationers affärsvärde, innovationskraft och förmåga att attrahera de bästa talangerna – men också avgörande för en lyckad integration och ett jämlikt och konkurrenskraftigt Sverige.   

Ett inkluderande Sverige 2022 lyfte de viktigaste perspektiven i en av vår tids viktigaste frågor: hur gör vi den svenska arbetsmarknaden världsbäst på inkludering?

Symposiet riktade sig till de ledare som… 

• Tycker att mångfald och inkludering är viktigt, men är osäker på var man ska börja arbetet i praktiken. 

• Har förväntningar på sig högre uppifrån organisation eller styrelse att öka mångfalden i företaget 

• Vill förstå hur mångfald och inkludering skapar affärsvärden och stärker verksamheten  

Detta avsnitt är en del av symposiet Ett Inkluderande Sverige 2022 som hölls i mars 2022.

Läs mer om Mitt Liv: www.mittliv.com  

Följ oss: 

https://www.instagram.com/mittlivab/ 

https://www.facebook.com/MittLivAB

Den 31 mars 2022 bjöd Mitt Liv in till ett nytt årligt symposium. Här fick ledare inspiration, kunskap och en konkret färdplan som gör Sveriges arbetsgivare världsbäst på att öppna upp arbetsmarknaden för fler. Den som antar utmaningen har mycket att vinna.  Symposiet var kostnadsfritt och fokuserade på lösningarna när många andra stannar vid att prata om problemen.   

Eventet kretsade kring ett rykande färskt handlingsprogram för mångfald och inkludering som åtta VD:ar för stora svenska bolag tillsammans hade arbetat fram under ett års tid (se första programpunkten nedan). 

Deltagarna fick ta del av tydliga mål och konkreta åtgärder som steg för steg tar oss alla till en större mångfald bland medarbetare och ett lönsammare, livskraftigare företag.

Vi samlade en rad namnkunniga talare som delade erfarenheter och tips från tekniksektorn, finans, juridik, fastighet, fordonsbransch med mera. Eventet livestreamades men genomfärdes även på plats på Världskulturmuseet i Göteborg. Det modererades av en nationell profil inom mångfald och inkludering: Madeleine Opira, grundare av tankesmedjan A Million Minds.  

Mångfald och inkludering är en framgångsfaktor för företags och organisationers affärsvärde, innovationskraft och förmåga att attrahera de bästa talangerna – men också avgörande för en lyckad integration och ett jämlikt och konkurrenskraftigt Sverige.   

Ett inkluderande Sverige 2022 lyfte de viktigaste perspektiven i en av vår tids viktigaste frågor: hur gör vi den svenska arbetsmarknaden världsbäst på inkludering?

Symposiet riktade sig till de ledare som… 

• Tycker att mångfald och inkludering är viktigt, men är osäker på var man ska börja arbetet i praktiken. 

• Har förväntningar på sig högre uppifrån organisation eller styrelse att öka mångfalden i företaget 

• Vill förstå hur mångfald och inkludering skapar affärsvärden och stärker verksamheten  

Detta avsnitt är en del av symposiet Ett Inkluderande Sverige 2022 som hölls i mars 2022.

Läs mer om Mitt Liv: www.mittliv.com  

Följ oss: 

https://www.instagram.com/mittlivab/ 

https://www.facebook.com/MittLivAB

6 min