54 min

#10 А.Бямбажаргал: Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх н‪ь‬ LegalTalks

    • Social Sciences

А.Бямбажаргал: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн дэд профессор, хууль зүйн доктор

А.Бямбажаргал: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн дэд профессор, хууль зүйн доктор

54 min