1 hr 14 min

قسمت ۱۰ – به نام زهرا Rozan | روزن

    • Society & Culture

در این قسمت و در ادامه قسمت نهم با عنوان «کفش‌های نیلوفری»، درباره موضوع خشونت علیه زنان صحبت می‌کنم. انواع دیگری از خشونت رو مطرح می‌کنم و از ضرغام نره‌ئی، میزبان پادکست دفیله، در مورد ابعاد قانونی خشونت می‌پرسم.

این قسمت رو با احترام تقدیم می‌کنم به زهرا امیرابراهیمی. بزرگ‌زنی که با شجاعت مثال زدنیش، الهام‌بخش من در این قسمت از روزن بود.

موزیک انتهای اپیزود»: سونیتا علیزاده

 روزن را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Instagram: https://instagram.com/rozanpodcast

Twitter: https://twitter.com/rozanpodcastShareTweet

Share

در این قسمت و در ادامه قسمت نهم با عنوان «کفش‌های نیلوفری»، درباره موضوع خشونت علیه زنان صحبت می‌کنم. انواع دیگری از خشونت رو مطرح می‌کنم و از ضرغام نره‌ئی، میزبان پادکست دفیله، در مورد ابعاد قانونی خشونت می‌پرسم.

این قسمت رو با احترام تقدیم می‌کنم به زهرا امیرابراهیمی. بزرگ‌زنی که با شجاعت مثال زدنیش، الهام‌بخش من در این قسمت از روزن بود.

موزیک انتهای اپیزود»: سونیتا علیزاده

 روزن را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Instagram: https://instagram.com/rozanpodcast

Twitter: https://twitter.com/rozanpodcastShareTweet

Share

1 hr 14 min

Top Podcasts In Society & Culture