12 min

10. Mångfald som framgångsfaktor och konkurrenskraft med Lenka Prokopec En Inkluderande Arbetsmarknad

    • Careers

Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv

De utmaningar som väntar på företag under det kommande decenniet – en snabbare förändringstakt, konkurrens om talanger, globalisering och en komplex geopolitik – ställer allt större krav på att omfamna arbetet med mångfald och inkludering. Lenka guidar oss till kraven samtiden och framtiden ställer och hur vi klarar dem.

Och hur transformerar vi arbetet till ett ledningsverktyg som kan möta affärsutmaningarna och möjliggöra medarbetarnas fulla potential? Lenka delar med sig av Mitt Livs strategimodell för hur man går från ord till handling, ger exempel på effektiva verktyg i arbetet, samt visar hur man kan följa upp arbetet och mäta inkluderingsgraden i organisationen.

Detta avsnitt är en del av symposiet Ett Inkluderande Sverige 2022 som hölls i mars 2022.

Läs mer om Mitt Liv: www.mittliv.com

Följ oss:

https://www.instagram.com/mittlivab/

https://www.facebook.com/MittLivAB

Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv

De utmaningar som väntar på företag under det kommande decenniet – en snabbare förändringstakt, konkurrens om talanger, globalisering och en komplex geopolitik – ställer allt större krav på att omfamna arbetet med mångfald och inkludering. Lenka guidar oss till kraven samtiden och framtiden ställer och hur vi klarar dem.

Och hur transformerar vi arbetet till ett ledningsverktyg som kan möta affärsutmaningarna och möjliggöra medarbetarnas fulla potential? Lenka delar med sig av Mitt Livs strategimodell för hur man går från ord till handling, ger exempel på effektiva verktyg i arbetet, samt visar hur man kan följa upp arbetet och mäta inkluderingsgraden i organisationen.

Detta avsnitt är en del av symposiet Ett Inkluderande Sverige 2022 som hölls i mars 2022.

Läs mer om Mitt Liv: www.mittliv.com

Följ oss:

https://www.instagram.com/mittlivab/

https://www.facebook.com/MittLivAB

12 min