13 min

12. Lagstiftningens krav på social hållbarhet - vad kan vi vänta oss framåt? (Almedalen 2022‪)‬ En Inkluderande Arbetsmarknad

    • Careers

Christoffer Erlandsson, Advokat & Senior Associate på Morris Law

Den 6 juli i Almedalen bjöd Mitt Liv, Kappahl, Morris Law och Duni Group in till ett seminarium om hur vi framtidssäkrar vår konkurrenskraft genom att attrahera och ta vara på hela arbetskraften - och vilka konkreta verktyg vi behöver för att lyckas.   Deltagarna var bland annat Malin Cullin, EVP Sustainability and People & Culture på Duni Group, Jenny Sahlsten, Sustainability Manager på Morris Law, Jacob Wall, EVP Business Development på Axel Johnson och Nisha Besara, Chefredaktör på tidningen Chef.

Moderator var Sofia Appelgren, mångfalds- och inkluderingsstrateg som har grundat det sociala företaget Mitt Liv och även startat upp VD-programmet CEOs for D&I.   Seminariet tog avstamp i vilka krav omvärldens megatrender och lagstiftningen ställer på näringslivets förmåga att arbeta med social hållbarhet, mångfald och inkludering, samt vilka konkreta verktyg organisationer och näringsliv behöver för att lyckas med det strategiska mångfaldsarbetet.

Besök Mitt Liv: www.mittliv.com

Följ oss:

https://www.instagram.com/mittlivab/

https://www.facebook.com/MittLivAB

Christoffer Erlandsson, Advokat & Senior Associate på Morris Law

Den 6 juli i Almedalen bjöd Mitt Liv, Kappahl, Morris Law och Duni Group in till ett seminarium om hur vi framtidssäkrar vår konkurrenskraft genom att attrahera och ta vara på hela arbetskraften - och vilka konkreta verktyg vi behöver för att lyckas.   Deltagarna var bland annat Malin Cullin, EVP Sustainability and People & Culture på Duni Group, Jenny Sahlsten, Sustainability Manager på Morris Law, Jacob Wall, EVP Business Development på Axel Johnson och Nisha Besara, Chefredaktör på tidningen Chef.

Moderator var Sofia Appelgren, mångfalds- och inkluderingsstrateg som har grundat det sociala företaget Mitt Liv och även startat upp VD-programmet CEOs for D&I.   Seminariet tog avstamp i vilka krav omvärldens megatrender och lagstiftningen ställer på näringslivets förmåga att arbeta med social hållbarhet, mångfald och inkludering, samt vilka konkreta verktyg organisationer och näringsliv behöver för att lyckas med det strategiska mångfaldsarbetet.

Besök Mitt Liv: www.mittliv.com

Följ oss:

https://www.instagram.com/mittlivab/

https://www.facebook.com/MittLivAB

13 min