1 hr 26 min

#13 Interview With Pashootan Pourpezeshk Dialogue Podcast

    • Society & Culture

مهمان قسمت سیزدهم: پشوتن پورپزشک

آقای پشوتن پورپزشک، کارآفرین و مدیرعامل اسبق فروشگاه اینترنتی بامیلو هست.

پشوتن پورپزشک متولد ۱۳۶۴ در تهران هست. پشوتن دارای مدرک کارشناسی نرم افزار از دانشگاه چالوس بوده و قبل از شروع بامیلو، مدتی در بازار بورس و فارکس فعالیت کرده است. پیش از این، وی مدتی با شرکت چارگون و دانا پرداز همکاری کرده و همچنین کار مشاوره با بعضی از وزارت خانه‌ها رو هم بر عهده داشته.

موضوعاتی که در این قسمت صحبت کردیم:

خبر تعدیل نیرو و تغییر استراتژی بامیلو
فضای جدید کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران
تصمیم گیری در کار با شرایط خاص اقتصادی کشور
پروسه جذب نیرو
ایجاد فرهنگ سازمانی
نحوه انجام یک مذاکره خوب
روتین‌ها و باورها
و خیلی موارد دیگه!

توضیحات بیشتر در سایت: hamedjafari.com

Music Credit:
Rock Angel - Joakim Karud

مهمان قسمت سیزدهم: پشوتن پورپزشک

آقای پشوتن پورپزشک، کارآفرین و مدیرعامل اسبق فروشگاه اینترنتی بامیلو هست.

پشوتن پورپزشک متولد ۱۳۶۴ در تهران هست. پشوتن دارای مدرک کارشناسی نرم افزار از دانشگاه چالوس بوده و قبل از شروع بامیلو، مدتی در بازار بورس و فارکس فعالیت کرده است. پیش از این، وی مدتی با شرکت چارگون و دانا پرداز همکاری کرده و همچنین کار مشاوره با بعضی از وزارت خانه‌ها رو هم بر عهده داشته.

موضوعاتی که در این قسمت صحبت کردیم:

خبر تعدیل نیرو و تغییر استراتژی بامیلو
فضای جدید کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران
تصمیم گیری در کار با شرایط خاص اقتصادی کشور
پروسه جذب نیرو
ایجاد فرهنگ سازمانی
نحوه انجام یک مذاکره خوب
روتین‌ها و باورها
و خیلی موارد دیگه!

توضیحات بیشتر در سایت: hamedjafari.com

Music Credit:
Rock Angel - Joakim Karud

1 hr 26 min

Top Podcasts In Society & Culture