14 min

132. Handla som en pro trader: DEL 2 - Verktyg Traderkanalen

    • Education

Du måste inte handla som en retail trader bara för att du per definition är en. Om du vill generera professionella resultat, måste du agera på ett professionellt sätt.

Det finns verktyg som är viktiga, det finns perspektiv du behöver skifta - och det börjar med att förstå hur central din kunskap är.

Vår mission är "att brygga gapet mellan pro och retail", så sa vår grundare Peter Svan det. Kunskap är en viktig del i det.

Lyssna och ta din lärdom, recensera podcasten - vi uppskattar dig!

Team TK

www.traderkanalen.se

Du måste inte handla som en retail trader bara för att du per definition är en. Om du vill generera professionella resultat, måste du agera på ett professionellt sätt.

Det finns verktyg som är viktiga, det finns perspektiv du behöver skifta - och det börjar med att förstå hur central din kunskap är.

Vår mission är "att brygga gapet mellan pro och retail", så sa vår grundare Peter Svan det. Kunskap är en viktig del i det.

Lyssna och ta din lärdom, recensera podcasten - vi uppskattar dig!

Team TK

www.traderkanalen.se

14 min

Top Podcasts In Education